3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda

Ender ERDOĞAN, Mehmet AKBULUT, İlhan ÇİFTCİ, Hüsamettin VATANSEV

BUY

Şimdiye kadar biri ulusal (2011, Ankara) diğeri uluslararası (2013, Konya) olmak üzere 2 kongre ile İstanbul, Konya, Aydın ve Isparta gibi çeşitli illerde 9 çalıştay ve çok sayıda panel ve konferans düzenlenmiştir. Uluslararası 2. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi için ana temayı "Helal ve Sağlıklı Beslenmede Farkındalık ve Sürdürülebilirlik" olarak belirlenmiştir. Bu kitapta üretici, tüketici, diyetisyen, gıda mühendisi, aile hekimi ve psikiyatristler kadar eğitimciler, psikologlar NLP uzmanları ile fıkıh, hadis ve tasavvuf alanları başta olmak üzere ilahiyatçıların söyleyeceği önemli şeyler olacağını, helal gıda sektöründeki uzmanların sürdürülebilir helal gıda teminindeki güncel sorunları mali ve siyasi boyutlarıyla tartışarak çözüm önerileri sunulan kongre bildilerini bulabilirsiniz.


Book Name : 3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ISBN : 978-605-4988-22-8
Author : Ender ERDOĞAN, Mehmet AKBULUT, İlhan ÇİFTCİ, Hüsamettin VATANSEV
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : Ivory
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 256
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Sâhib Ata Araştırmaları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Eğitim Araştırmaları-2023
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları 2022
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Armağan Kültürü
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İslamofobi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
MUTUN VADİHA 2
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Hile ve İç Denetim
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Eşrefoğulları Kitabı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
HIVAR VADİH
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
MUTUN VADİHA 1
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Konya Turizm Rehberi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
İstihbarat Araştırmaları
Medıcal and Aromatıc Plants
ANLATIMLI ARAPÇA
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Selefilik
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Şehir ve Âlimleri
Mevlana ve İslam
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Uygulamalı Hayvan Islahı
The Rise Of Populism
Kürt Tarihi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Eğitimde Dijitalleşme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Karamanoğulları Beyliği
ANLATIMLI BELAGAT
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Medya Tartışmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dondurma ve Sorbe
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kurumlarda Değerler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kamus-ı Teşrih
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Konya Mutfak Kültürü
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Ramazanoğulları Beyliği
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
SARF BİLGİSİ
Yöresel Çorba Tarifleri
Dijitalleşme ve Yönetim
Ceride-i Rüsûmiye
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar