Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Mehmet İNCE, Fatih KAPLAN

BUY

Küreselleşmenin dünya ülkelerine refah sağladığı gibi zararlı etkileri de bulunmaktadır. Özellikle küresel iklim değişiklikleri ve küresel hastalıklar bunun en bariz örnekleridir. Günümüzde etkileri devam eden Covid-19 salgını ile birlikte dünya ekonomisinin dijitalleşmesi ve küresel değer zincirinin yeniden modellenmeye başlanması, başta bilim dünyası olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin dikkatini çekmektedir. Salgın döneminde insanların evlere kapanması, eğitim, iş ve eğlence faaliyetlerini evden yapmasına neden olmuştur. Benzer şekilde salgın döneminde pek çok şirketin çalışanlarının evden çalışması için uzaktan çalışma sistemleri geliştirmesine veya mevcut altyapıyı iyileştirmesine yöneltmiştir. Bu bağlamda teknolojinin yoğunlukla kullanılması yani sürecin dijitalleştirilmesi hem iş hem de sosyal hayatın yeniden organizasyonunu sağlamıştır. Günümüzde yaşanan salgının ortaya çıkardığı dijitalleşme sürecinin tüm insanlığı etkileyen ve sonraki nesilleri daha fazla etkileyeceği anlaşılmıştır. Böylece dijitalleşmenin farklı disiplinler açısından ele alınmasının bir gereklilik olduğu düşüncesi ile I. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi kongresi düzenleme kararını paydaşlarımız ile birlikte aldık.I. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi Kongresi (ICDBME2021) online olarak Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde 8-9 Ekim 2021 tarihlerinde Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliğiyle organize edilmiştir. Bu kitap çalışması ICDBME2021 sunulan bildiriden oluşmaktadır.


Book Name : Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ISBN : 978-625-7517-65-2
Author : Mehmet İNCE, Fatih KAPLAN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 300
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Konya Turizm Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Armağan Kültürü
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
MUTUN VADİHA 2
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Kürt Tarihi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kurumlarda Değerler
LUĞATİ'L-ARABİYYE
The Rise Of Populism
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Ramazanoğulları Beyliği
Mevlana ve İslam
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
HIVAR VADİH
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dijitalleşme ve Yönetim
Şehir ve Âlimleri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
MUTUN VADİHA 1
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İslamofobi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
SARF BİLGİSİ
Eğitimde Dijitalleşme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İstihbarat Araştırmaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Sâhib Ata Araştırmaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yöresel Çorba Tarifleri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Konya Mutfak Kültürü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Selefilik
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Eğitim Araştırmaları 2022
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Ceride-i Rüsûmiye
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dondurma ve Sorbe
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eşrefoğulları Kitabı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ANLATIMLI ARAPÇA
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Kamus-ı Teşrih
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ANLATIMLI BELAGAT
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Medya Tartışmaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Karamanoğulları Beyliği
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm