Medya Tartışmaları

Ahmet Tarık TÜRKMENOĞLU

BUY

Medya, modern toplumlarda hayatın merkezinde yer almaktadır. Eğitimden kültüre, siyasetten ekonomiye, bireysel yaşamdan sosyal yaşamın çeşitli yönlerine değin çok geniş bir yelpazede medyanın izlerini kaçınılmaz olarak görmekteyiz. Bu açıdan günümüz toplumlarına yönelik yürütülen tartışmaların medyaya değinmeden yürütülmesi bir eksiklik olacaktır. Diğer bir ifade ile günümüz toplumlarına yönelik hangi konuyu ele alırsak alalım, bunların her birinde medyanın tartışmaya dâhil edilmesi kaçınılmazdır. Medyanın modern toplumlardaki bu merkezi önemi temel alınarak oluşturulan bu eserde geleneksel ve yeni medyanın birey, toplum ve siyaset üzerindeki yansımaları tartışılmaktadır. 


Book Name : Medya Tartışmaları
ISBN : 978-625-8080-75-9
Author : Ahmet Tarık TÜRKMENOĞLU
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 136
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yöresel Çorba Tarifleri
Konya Turizm Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Ramazanoğulları Beyliği
Dijitalleşme ve Yönetim
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İslamofobi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Eşrefoğulları Kitabı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Medıcal and Aromatıc Plants
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
MUTUN VADİHA 2
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ANLATIMLI BELAGAT
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Şehir ve Âlimleri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Sâhib Ata Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kürt Tarihi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Medya Tartışmaları
Eğitimde Dijitalleşme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Ceride-i Rüsûmiye
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Konya Mutfak Kültürü
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dondurma ve Sorbe
Sosyal Yaşam ve Kadın
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Armağan Kültürü
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Selefilik
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
HIVAR VADİH
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Eğitim Araştırmaları 2022
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
SARF BİLGİSİ
İstihbarat Araştırmaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ANLATIMLI ARAPÇA
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
The Rise Of Populism
Kurumlarda Değerler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
MUTUN VADİHA 1
Karamanoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Kamus-ı Teşrih
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Mevlana ve İslam
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Uygulamalı Hayvan Islahı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU