Sosyal Yaşam ve Kadın

Mehmet GÜRBİLEK, Kübra KÜÇÜKŞEN, Ş. Didem KAYA, Ayşe Merve TAT

BUY

Kadın, bir toplumun yetişip büyümesinde, gelişmesinde, neslin devamlılığında ve değer aktarımında vazgeçilmez bir unsurdur. Kadın gerek ailede gerekse sosyal yaşam içerisinde her koşulda yapıcı, toplumsal hayatı düzenleyen önemli bir faktördür. Kadının akademiden siyasete, ekonomiden karar alma mekanizmalarına ve medyaya toplumsal hayatın her alanında aktif olarak bulunmasında hep birlikte imkan sağlamak zorundayız. Bu kitapta kadınların güçlendirilmesine yönelik yapılacak analizler ve sunulacak çözüm önerilerinin kadın haklarının etkili politika üretilmesinde öncülük etmesi düşünülmektedir.


Book Name : Sosyal Yaşam ve Kadın
ISBN : 978-605-4988-09-9
Author : Mehmet GÜRBİLEK, Kübra KÜÇÜKŞEN, Ş. Didem KAYA, Ayşe Merve TAT
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : 80 gr 1. Hamur
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 24 cm x 16 cm
Number of Pages : 663
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eğitimde Dijitalleşme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Konya Mutfak Kültürü
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
HIVAR VADİH
Hegemonya Karşı Hegemonya
ANLATIMLI ARAPÇA
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
MUTUN VADİHA 1
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
MUTUN VADİHA 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Kurumlarda Değerler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Ceride-i Rüsûmiye
Konya Turizm Rehberi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
The Rise Of Populism
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kürt Tarihi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
LUĞATİ'L-ARABİYYE
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dondurma ve Sorbe
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Selefilik
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İslamofobi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
SARF BİLGİSİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Ramazanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Medıcal and Aromatıc Plants
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Kamus-ı Teşrih
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Mevlana ve İslam
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ANLATIMLI BELAGAT
Eşrefoğulları Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İstihbarat Araştırmaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Şehir ve Âlimleri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yöresel Çorba Tarifleri
Karamanoğulları Beyliği