Sosyal Yaşam ve Kadın

Mehmet GÜRBİLEK, Kübra KÜÇÜKŞEN, Ş. Didem KAYA, Ayşe Merve TAT

Kadın, bir toplumun yetişip büyümesinde, gelişmesinde, neslin devamlılığında ve değer aktarımında vazgeçilmez bir unsurdur. Kadın gerek ailede gerekse sosyal yaşam içerisinde her koşulda yapıcı, toplumsal hayatı düzenleyen önemli bir faktördür. Kadının akademiden siyasete, ekonomiden karar alma mekanizmalarına ve medyaya toplumsal hayatın her alanında aktif olarak bulunmasında hep birlikte imkan sağlamak zorundayız. Bu kitapta kadınların güçlendirilmesine yönelik yapılacak analizler ve sunulacak çözüm önerilerinin kadın haklarının etkili politika üretilmesinde öncülük etmesi düşünülmektedir.


Kitap Adı : Sosyal Yaşam ve Kadın
ISBN : 978-605-4988-09-9
Yazar : Mehmet GÜRBİLEK, Kübra KÜÇÜKŞEN, Ş. Didem KAYA, Ayşe Merve TAT
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : 80 gr 1. Hamur
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 24 cm x 16 cm
Sayfa Sayısı : 663
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Sosyal Yaşam ve Kadın
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Selefilik
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Konya Turizm Rehberi
Kamus-ı Teşrih
Karamanoğulları Beyliği
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Konya Mutfak Kültürü
Medıcal and Aromatıc Plants
ANLATIMLI ARAPÇA
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
SARF BİLGİSİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Şehir ve Âlimleri
Kurumlarda Değerler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Yöresel Çorba Tarifleri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Ramazanoğulları Beyliği
Dondurma ve Sorbe
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Eğitimde Dijitalleşme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
The Rise Of Populism
MUTUN VADİHA 1
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İstihbarat Araştırmaları
HIVAR VADİH
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Ceride-i Rüsûmiye
MUTUN VADİHA 2
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ANLATIMLI BELAGAT
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Mevlana ve İslam
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eşrefoğulları Kitabı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN