Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme

Talip DOĞAN

BUY

Türk dünyasının en güneyinde bulunan ve özgün bir grubunu temsil eden Kaşkaylar bugünkü İran’da Fars, İsfahan, Buşehr, Çarmahal ve Bahtiyari, Kuhkiluye ve Buyerahmed, Huzistan, Kirman ve Hürmüzgan gibi eyaletlere yayılmış durumdadırlar. Kaşkaylar bu bölgelerde az bir kısmıyla geleneksel hayat tarzları olan konargöçer biçimde, çoğu kısmıyla da geniş bir alanda yerleşik olarak yaşamaktadırlar. Kaşkay Türkçesi, Oğuz grubunun kendine özgü bir üyesidir. Taşıdığı dil bilimsel özellikler ve Oğuz alanında bulunduğu konum itibarıyla Oğuzcanın Güney alt grubuna (Güney Oğuzcaya) aittir.

Bu kitap, çağdaş Kaşkay şairlerinden Evezullah Seferi Keşkollu’nun “Yettim Yal” adlı eserindeki şiirlere dayanmaktadır. Kitapta Kaşkay Türkleri tarih, coğrafya, nüfus, edebiyat, dil gibi konular başlığında tanıtılmıştır. Çeviri yazılı metinlerde sunulan dil malzemesinden hareketle Kaşkay Türkçesine ait bir dil bilgisi ortaya konulmuştur. Ayrıca şiirler Türkiye Türkçesine aktarılmış ve şiirlerdeki kelimelerin dizini hazırlanmıştır.


Book Name : Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ISBN : 978-605-7006-92-9
Author : Talip DOĞAN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 480
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Dondurma ve Sorbe
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ANLATIMLI ARAPÇA
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Kürt Tarihi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
SARF BİLGİSİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Ceride-i Rüsûmiye
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
The Rise Of Populism
İstihbarat Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Mevlana ve İslam
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
HIVAR VADİH
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Şehir ve Âlimleri
Karamanoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 1
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Kamus-ı Teşrih
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 2
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İslamofobi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Medıcal and Aromatıc Plants
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Konya Mutfak Kültürü
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Eşrefoğulları Kitabı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yöresel Çorba Tarifleri
Selefilik
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Konya Turizm Rehberi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kurumlarda Değerler
ANLATIMLI BELAGAT
Eğitimde Dijitalleşme
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Ramazanoğulları Beyliği
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası