Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar

Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Prof. Dr. Zeliha Traş, Doç. Dr. S. Barbaros Yalçın

BUY

Birey hayata ailesiyle tanışarak başlıyor. Duyguları orda tadıp, ikinci evi olan okul ortamındaki akranlarıyla ve öğretmenle-riyle duygularını tanımaya devam ediyor. Bu süreçte sevgi, saygı ve aitlik ihtiyacının karşılanmaması bireye ilk darbeyi vurabiliyor. Bebeklikte aile ortamında başlayan hayat, kapılarını kitle iletişim araçlarına ve sosyal medyaya açıyor. Bu araçlar okulla devam eden çocukluk dönemi ve ardından gelen başlı başına çalkantılı bir dönem özelliği taşıyan ergenlik döneminde misafir olmaktan çıkıyor. Ve her anlamda yaşanılan bağımlılıkları gençlerimiz arasında yayılmasını hızlandırabilen bu ve başka birçok faktör… Bireye, aileye, akranlara, okula, üniversiteye, topluma, sivil toplum kuruluşlarına, bağımlılık uzmanlarına, kanun yapıcı ve uygulayıcılara, kitle iletişim araçlarına ve sosyal medyaya düşen sorumlulukları yine bu meslek elemanları gözünde değerlendirip analiz ettiğimiz çalıştayı 18 Nisan 2019 tarihinde Konya’da gerçekleştirdik. Amacımız Türkiye’nin her kesiminde ikamet eden ve bağımlılıkla ilgilenen farklı meslek gruplarını bir araya getirerek madde bağımlılığından korunma yollarını raporlaştırmaktır. Her bir katılımcının bağımlılık konusunda yaşadığı tecrübelere ve uzmanlık alanlarına başvurulmuş, ortaya bağımlılığın önleyici yüzünü gösteren bir kitapçık çıkmıştır.


Book Name : Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ISBN : 978-605-70192-8-8
Author : Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Prof. Dr. Zeliha Traş, Doç. Dr. S. Barbaros Yalçın
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 172
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
SARF BİLGİSİ
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Ramazanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mevlana ve İslam
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Eğitimde Dijitalleşme
The Rise Of Populism
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Armağan Kültürü
Ceride-i Rüsûmiye
Eşrefoğulları Kitabı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Kamus-ı Teşrih
Karamanoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yöresel Çorba Tarifleri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dijitalleşme ve Yönetim
MUTUN VADİHA 2
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
MUTUN VADİHA 1
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ANLATIMLI BELAGAT
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Medya Tartışmaları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Şehir ve Âlimleri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kurumlarda Değerler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Konya Mutfak Kültürü
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dondurma ve Sorbe
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları 2022
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
LUĞATİ'L-ARABİYYE
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selefilik
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İslamofobi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hegemonya Karşı Hegemonya
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kürt Tarihi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Konya Turizm Rehberi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İstihbarat Araştırmaları
HIVAR VADİH
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI ARAPÇA
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler