Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar

Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Prof. Dr. Zeliha Traş, Doç. Dr. S. Barbaros Yalçın

BUY

Birey hayata ailesiyle tanışarak başlıyor. Duyguları orda tadıp, ikinci evi olan okul ortamındaki akranlarıyla ve öğretmenle-riyle duygularını tanımaya devam ediyor. Bu süreçte sevgi, saygı ve aitlik ihtiyacının karşılanmaması bireye ilk darbeyi vurabiliyor. Bebeklikte aile ortamında başlayan hayat, kapılarını kitle iletişim araçlarına ve sosyal medyaya açıyor. Bu araçlar okulla devam eden çocukluk dönemi ve ardından gelen başlı başına çalkantılı bir dönem özelliği taşıyan ergenlik döneminde misafir olmaktan çıkıyor. Ve her anlamda yaşanılan bağımlılıkları gençlerimiz arasında yayılmasını hızlandırabilen bu ve başka birçok faktör… Bireye, aileye, akranlara, okula, üniversiteye, topluma, sivil toplum kuruluşlarına, bağımlılık uzmanlarına, kanun yapıcı ve uygulayıcılara, kitle iletişim araçlarına ve sosyal medyaya düşen sorumlulukları yine bu meslek elemanları gözünde değerlendirip analiz ettiğimiz çalıştayı 18 Nisan 2019 tarihinde Konya’da gerçekleştirdik. Amacımız Türkiye’nin her kesiminde ikamet eden ve bağımlılıkla ilgilenen farklı meslek gruplarını bir araya getirerek madde bağımlılığından korunma yollarını raporlaştırmaktır. Her bir katılımcının bağımlılık konusunda yaşadığı tecrübelere ve uzmanlık alanlarına başvurulmuş, ortaya bağımlılığın önleyici yüzünü gösteren bir kitapçık çıkmıştır.


Book Name : Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ISBN : 978-605-70192-8-8
Author : Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Prof. Dr. Zeliha Traş, Doç. Dr. S. Barbaros Yalçın
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 172
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Şehir ve Âlimleri
HIVAR VADİH
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kurumlarda Değerler
Yöresel Çorba Tarifleri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
SARF BİLGİSİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Mevlana ve İslam
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Selefilik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Eğitim Araştırmaları 2022
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İslamofobi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Eğitimde Dijitalleşme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Medya Tartışmaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
ANLATIMLI BELAGAT
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Medıcal and Aromatıc Plants
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İstihbarat Araştırmaları
Hegemonya Karşı Hegemonya
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Konya Turizm Rehberi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
MUTUN VADİHA 1
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Kürt Tarihi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
MUTUN VADİHA 2
Ceride-i Rüsûmiye
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Karamanoğulları Beyliği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Eşrefoğulları Kitabı
ANLATIMLI ARAPÇA
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Kamus-ı Teşrih
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Konya Mutfak Kültürü
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
The Rise Of Populism
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dondurma ve Sorbe
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sâhib Ata Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ