Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken

Prof. Dr. Ayşe Dudu KUŞÇU

Bu çalışma, tarihini öğrenme ve tarih ilmi ile meşgul olma konusunda yine bir Selçuklu kaynağı olan Ahmed Niğidi'de ifade bulan "Tarih bütün ilimlerin padişahı, diğer ilimler ise, onun reayası gibidir" sözünün kıymet arz ettiği "telib-i ilmin" ilk anda başvurulabileceği mütevazi bir çalışmadır. Bu vesile ile amacımız; Selçuklu tarihinin kaynakları konusunda herşeyi bilmekten ziyade, neyi nerede bulabileceğini bilenlerle muhatap olmaktır. 


Kitap Adı : Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ISBN : 978-605-4988-13-6
Yazar : Prof. Dr. Ayşe Dudu KUŞÇU
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 528
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Doğumunun 90. yılında Erbakan
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 1
Eğitimde Dijitalleşme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Eşrefoğulları Kitabı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Konya Mutfak Kültürü
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ANLATIMLI ARAPÇA
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Sosyal Yaşam ve Kadın
Şehir ve Âlimleri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
MUTUN VADİHA 2
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hegemonya Karşı Hegemonya
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Konya Turizm Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
HIVAR VADİH
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Medıcal and Aromatıc Plants
SARF BİLGİSİ
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yöresel Çorba Tarifleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Kamus-ı Teşrih
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Mevlana ve İslam
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Karamanoğulları Beyliği
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
The Rise Of Populism
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İstihbarat Araştırmaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Ceride-i Rüsûmiye
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ANLATIMLI BELAGAT
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kurumlarda Değerler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Ramazanoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dondurma ve Sorbe
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selefilik
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ