Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar

Dr. Mustafa İYİBİLDİREN

BUY

Muhasebe dünyası, hızla değişen iş modelleri, teknolojik gelişmeler ve küresel olaylar gibi birçok etken tarafından şekillenmektedir. Bu dinamik ve sürekli gelişen dünyada, muhasebe alanında yenilikçi yaklaşımların önemi daha da artmaktadır. Bu çalışma, son yıllarda yaşanan gelişmeler ışığında muhasebe yazınındaki konulara odaklanmıştır. Bu kapsamda, eğitimden performans ölçümüne, modern maliyetleme yöntemlerinden blokzinciri teknolojisine kadar geniş bir yelpazede konular ele alınmıştır.


Book Name : Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
ISBN : 978-625-6960-65-7
Author : Dr. Mustafa İYİBİLDİREN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 188
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Uygulamalı Hayvan Islahı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dijitalleşme ve Yönetim
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Konya Turizm Rehberi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Konya Mutfak Kültürü
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
MUTUN VADİHA 2
Hile ve İç Denetim
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Kurumlarda Değerler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Mevlana ve İslam
Eğitimde Dijitalleşme
Eşrefoğulları Kitabı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yöresel Çorba Tarifleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
ANLATIMLI ARAPÇA
Karamanoğulları Beyliği
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sâhib Ata Araştırmaları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
MUTUN VADİHA 1
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Eğitim Araştırmaları 2022
İslamofobi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kürt Tarihi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Armağan Kültürü
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
HIVAR VADİH
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Medıcal and Aromatıc Plants
Medya Tartışmaları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dondurma ve Sorbe
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selefilik
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Ceride-i Rüsûmiye
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Eğitim Araştırmaları-2023
Hegemonya Karşı Hegemonya
Sosyal Yaşam ve Kadın
ANLATIMLI BELAGAT
İstihbarat Araştırmaları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Ramazanoğulları Beyliği
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
SARF BİLGİSİ
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Şehir ve Âlimleri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
The Rise Of Populism
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kamus-ı Teşrih
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”