Eğitim Araştırmaları-2023

Doç. Dr. Hafize GÜMÜŞ, Doç. Dr. Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN

BUY

    Eğitim Araştırmaları-2023, eğitim alanında birçok farklı konuyu ele alan ve 18 farklı yazar tarafından kaleme alınan bir eserdir. Eserimiz, 12 bölümden oluşmakta ve eğitim, pedagoji ve psikoloji alanlarındaki güncel konulara ışık tutmaktadır.
    Kitabımızda; öğretmen adaylarının tahmin becerisi öz yeterlikleri, COVID-19 pandemisinin ilkokul öğrencilerinin eleştirel düşünme ve karar verme becerilerine etkisi, çocuk kitaplarının matematik öğretimine katkısı, okul öncesi öğretmenlerinin matematik etkinliklerinde materyal kullanımı, kaynaştırma öğrencilerinin rehberlik servisindeki konumu, ergenlerin yaşadığı süreçler, İngilizce öğretmen adaylarının mesleki gelişim ihtiyaçları, lise öğrencilerinin okula bağlılık düzeyi, gençlerin dijital bağımlılığı, temel gelişim kuramları ve erken çocukluk, eğitim filmlerinin etkisi ve Yunus Emre'nin eserlerinin Türkçe öğretimine katkısı gibi geniş bir yelpazedeki konular ele alınmaktadır.
    Her bölümde, yazarının sahip olduğu akademik birikim ve deneyimleriyle desteklenen derinlemesine analizler sunulmaktadır. Eğitim Araştırmaları-2023, eğitim alanında uzmanlaşmış akademisyenler, eğitimciler, araştırmacılar ve eğitimle ilgilenen herkes için önemli bir kaynak olacaktır. Bu anlamda eserimiz, eğitimdeki güncel tartışmaları ele alırken okuyucularına yeni perspektifler sunar ve eğitimdeki dönüşüme katkıda bulunur.


Book Name : Eğitim Araştırmaları-2023
ISBN : 978-625-6960-79-4
Author : Doç. Dr. Hafize GÜMÜŞ, Doç. Dr. Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 232
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Konya Turizm Rehberi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Eğitim Araştırmaları-2023
Eğitimde Dijitalleşme
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Konya Mutfak Kültürü
Sâhib Ata Araştırmaları
Kurumlarda Değerler
Dondurma ve Sorbe
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
MUTUN VADİHA 2
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
HIVAR VADİH
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
SARF BİLGİSİ
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Kamus-ı Teşrih
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Ramazanoğulları Beyliği
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Ceride-i Rüsûmiye
Karamanoğulları Beyliği
Kürt Tarihi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hile ve İç Denetim
Dijitalleşme ve Yönetim
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İstihbarat Araştırmaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ANLATIMLI BELAGAT
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Eğitim Araştırmaları 2022
Medya Tartışmaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Yöresel Çorba Tarifleri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
MUTUN VADİHA 1
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Armağan Kültürü
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Medıcal and Aromatıc Plants
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Mevlana ve İslam
ANLATIMLI ARAPÇA
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Eşrefoğulları Kitabı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İslamofobi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Selefilik
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
The Rise Of Populism
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Uygulamalı Hayvan Islahı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Şehir ve Âlimleri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm