The Rise Of Populism

Murat ÇEMREK, Gökhan BOZBAŞ

BUY

Populism has once again become popular in media (social or conventional), in academic writings and even in daily talks. Populism is essentially political but its slippery character like mercury does not allow us to conceptualize it as a Weltanschauung, ideology, discourse, movement or even style solely in simplest terms because populism could appear in all forms like Swiss pocketknives. Like fascism it is no ease to define populism particularly compared to many other ideologies with well-framed structure like liberalism or socialism. However, all the ideologies have benefited populism, at least rhetorically, not only in power but also in opposition so we may say that populism has always enjoyed its own power bending on all ideologies more or less.


Book Name : The Rise Of Populism
ISBN : 978-605-49885-8-7
Author : Murat ÇEMREK, Gökhan BOZBAŞ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 174
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medya Tartışmaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
MUTUN VADİHA 1
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Sâhib Ata Araştırmaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ANLATIMLI ARAPÇA
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Hegemonya Karşı Hegemonya
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Konya Turizm Rehberi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Mevlana ve İslam
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kurumlarda Değerler
ANLATIMLI BELAGAT
Medıcal and Aromatıc Plants
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Eşrefoğulları Kitabı
SARF BİLGİSİ
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kürt Tarihi
MUTUN VADİHA 2
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Yöresel Çorba Tarifleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İslamofobi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dondurma ve Sorbe
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Karamanoğulları Beyliği
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Eğitimde Dijitalleşme
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Kamus-ı Teşrih
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Ramazanoğulları Beyliği
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Eğitim Araştırmaları 2022
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Ceride-i Rüsûmiye
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Konya Mutfak Kültürü
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Armağan Kültürü
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İstihbarat Araştırmaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Selefilik
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
HIVAR VADİH
Şehir ve Âlimleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dijitalleşme ve Yönetim
The Rise Of Populism
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK