The Rise Of Populism

Murat ÇEMREK, Gökhan BOZBAŞ

BUY

Populism has once again become popular in media (social or conventional), in academic writings and even in daily talks. Populism is essentially political but its slippery character like mercury does not allow us to conceptualize it as a Weltanschauung, ideology, discourse, movement or even style solely in simplest terms because populism could appear in all forms like Swiss pocketknives. Like fascism it is no ease to define populism particularly compared to many other ideologies with well-framed structure like liberalism or socialism. However, all the ideologies have benefited populism, at least rhetorically, not only in power but also in opposition so we may say that populism has always enjoyed its own power bending on all ideologies more or less.


Book Name : The Rise Of Populism
ISBN : 978-605-49885-8-7
Author : Murat ÇEMREK, Gökhan BOZBAŞ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 174
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Uygulamalı Hayvan Islahı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Konya Mutfak Kültürü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Ceride-i Rüsûmiye
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dondurma ve Sorbe
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Eğitim Araştırmaları 2022
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kurumlarda Değerler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Kürt Tarihi
ANLATIMLI ARAPÇA
MUTUN VADİHA 2
HIVAR VADİH
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hegemonya Karşı Hegemonya
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Sâhib Ata Araştırmaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ANLATIMLI BELAGAT
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
The Rise Of Populism
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Eğitimde Dijitalleşme
Konya Turizm Rehberi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İslamofobi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Mevlana ve İslam
Karamanoğulları Beyliği
Hile ve İç Denetim
Sosyal Yaşam ve Kadın
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Eşrefoğulları Kitabı
Şehir ve Âlimleri
Selefilik
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kamus-ı Teşrih
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Ramazanoğulları Beyliği
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Medya Tartışmaları
SARF BİLGİSİ
Eğitim Araştırmaları-2023
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İstihbarat Araştırmaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Armağan Kültürü
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
MUTUN VADİHA 1
Dijitalleşme ve Yönetim
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Medıcal and Aromatıc Plants
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yöresel Çorba Tarifleri