The Rise Of Populism

Murat ÇEMREK, Gökhan BOZBAŞ

BUY

Populism has once again become popular in media (social or conventional), in academic writings and even in daily talks. Populism is essentially political but its slippery character like mercury does not allow us to conceptualize it as a Weltanschauung, ideology, discourse, movement or even style solely in simplest terms because populism could appear in all forms like Swiss pocketknives. Like fascism it is no ease to define populism particularly compared to many other ideologies with well-framed structure like liberalism or socialism. However, all the ideologies have benefited populism, at least rhetorically, not only in power but also in opposition so we may say that populism has always enjoyed its own power bending on all ideologies more or less.


Book Name : The Rise Of Populism
ISBN : 978-605-49885-8-7
Author : Murat ÇEMREK, Gökhan BOZBAŞ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 174
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ANLATIMLI BELAGAT
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Konya Mutfak Kültürü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Eğitimde Dijitalleşme
HIVAR VADİH
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Kurumlarda Değerler
Şehir ve Âlimleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ANLATIMLI ARAPÇA
Mevlana ve İslam
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
MUTUN VADİHA 2
Hegemonya Karşı Hegemonya
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Konya Turizm Rehberi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Ceride-i Rüsûmiye
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Karamanoğulları Beyliği
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Selefilik
Kürt Tarihi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Sosyal Yaşam ve Kadın
MUTUN VADİHA 1
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Medıcal and Aromatıc Plants
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
The Rise Of Populism
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İstihbarat Araştırmaları
Kamus-ı Teşrih
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
SARF BİLGİSİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yöresel Çorba Tarifleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İslamofobi
Eşrefoğulları Kitabı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dondurma ve Sorbe
Ramazanoğulları Beyliği