Dondurma ve Sorbe

Murat ÖZCAN, Mustafa YILMAZ

BUY

Dondurma, Almancada “Speisseis”, Fransızcada “Glace”, İngilizcede “Ice cream” olarak adlandırılmaktadır. Süt, şeker ve meyve bileşenlerinden meydana gelen bir karışımın, yumurta veya salep gibi kıvam vericilerle karıştırılması ile üretilen bir tür soğuk tatlıdır. Dondurma tebliğinde “Dondurma karışımı: İçerisinde tat ve çeşidine göre, süt ya da süt ürünlerini, içme suyu, şeker ve izin verilen katkı maddelerini bulunduran, istenildiğinde salep, yumurta veya yumurta ürünleri, aroma maddeleri ve çeşni maddeleri gibi bileşenleri içeren, henüz dondurulmamış haldeki karışım ürününü, ifade etmektedir. Dondurma, tarihin birçok döneminde burjuva kısmının tüketebildiği lüks bir yiyecek konumunda yer almıştır. Zengin bir yaşam tarzıyla özdeşleşmiş olan dondurma geçmişte kar ve buzların tatlandırılması ve aromalandırılması ile üretilmiş, günümüz koşullarında her kesimin rahatlıkla tüketebildiği soğuk bir tatlı halini almıştır. Geçmişten günümüze farklı kültürlerle etkileşim halinde olmuiş, bulunduğu bölgenin iklim ve coğrafi şartlarından etkilenerek çeşitlenmiştir. Fakat teknolojinin ve sanayi endüstrinin gelişmesiyle geleneksel tekniklerden uzaklaşmıştır. Şu anda gıda güvenliği gibi çeşitli sebeplerle endüstriyel dondurmalara talebin arttığı görülmektedir (Öztürk ve Yaman, 2019, Atıcı, 2010). Dondurma belirli oranlarda süt veya süt yağı, bitkisel yağ ya da istendiğinde salep gibi geleneksel dondurma bileşenlerinden bir veya birkaçının katılması gerekirken sorbeye ise süt ürünleri dahil süt tozunun dahi katılması zorunlu değildir (Atıcı, 2010). 


Book Name : Dondurma ve Sorbe
ISBN : 978-625-8080-03-2
Author : Murat ÖZCAN, Mustafa YILMAZ
Number of Prints : 1
Paper : 1. Hamur
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 87
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İstihbarat Araştırmaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Medya Tartışmaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Karamanoğulları Beyliği
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Eğitimde Dijitalleşme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijitalleşme ve Yönetim
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Selefilik
Hile ve İç Denetim
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
MUTUN VADİHA 1
Hegemonya Karşı Hegemonya
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Ramazanoğulları Beyliği
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Konya Turizm Rehberi
Medıcal and Aromatıc Plants
Kamus-ı Teşrih
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
ANLATIMLI BELAGAT
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
MUTUN VADİHA 2
Mevlana ve İslam
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eşrefoğulları Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Kurumlarda Değerler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kürt Tarihi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
HIVAR VADİH
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Şehir ve Âlimleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Uygulamalı Hayvan Islahı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sâhib Ata Araştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eğitim Araştırmaları 2022
SARF BİLGİSİ
Yöresel Çorba Tarifleri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Armağan Kültürü
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Konya Mutfak Kültürü
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Sosyal Yaşam ve Kadın
Ceride-i Rüsûmiye
The Rise Of Populism
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İslamofobi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dondurma ve Sorbe
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Eğitim Araştırmaları-2023
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet