Dondurma ve Sorbe

Murat ÖZCAN, Mustafa YILMAZ

BUY

Dondurma, Almancada “Speisseis”, Fransızcada “Glace”, İngilizcede “Ice cream” olarak adlandırılmaktadır. Süt, şeker ve meyve bileşenlerinden meydana gelen bir karışımın, yumurta veya salep gibi kıvam vericilerle karıştırılması ile üretilen bir tür soğuk tatlıdır. Dondurma tebliğinde “Dondurma karışımı: İçerisinde tat ve çeşidine göre, süt ya da süt ürünlerini, içme suyu, şeker ve izin verilen katkı maddelerini bulunduran, istenildiğinde salep, yumurta veya yumurta ürünleri, aroma maddeleri ve çeşni maddeleri gibi bileşenleri içeren, henüz dondurulmamış haldeki karışım ürününü, ifade etmektedir. Dondurma, tarihin birçok döneminde burjuva kısmının tüketebildiği lüks bir yiyecek konumunda yer almıştır. Zengin bir yaşam tarzıyla özdeşleşmiş olan dondurma geçmişte kar ve buzların tatlandırılması ve aromalandırılması ile üretilmiş, günümüz koşullarında her kesimin rahatlıkla tüketebildiği soğuk bir tatlı halini almıştır. Geçmişten günümüze farklı kültürlerle etkileşim halinde olmuiş, bulunduğu bölgenin iklim ve coğrafi şartlarından etkilenerek çeşitlenmiştir. Fakat teknolojinin ve sanayi endüstrinin gelişmesiyle geleneksel tekniklerden uzaklaşmıştır. Şu anda gıda güvenliği gibi çeşitli sebeplerle endüstriyel dondurmalara talebin arttığı görülmektedir (Öztürk ve Yaman, 2019, Atıcı, 2010). Dondurma belirli oranlarda süt veya süt yağı, bitkisel yağ ya da istendiğinde salep gibi geleneksel dondurma bileşenlerinden bir veya birkaçının katılması gerekirken sorbeye ise süt ürünleri dahil süt tozunun dahi katılması zorunlu değildir (Atıcı, 2010). 


Book Name : Dondurma ve Sorbe
ISBN : 978-625-8080-03-2
Author : Murat ÖZCAN, Mustafa YILMAZ
Number of Prints : 1
Paper : 1. Hamur
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 87
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Konya Mutfak Kültürü
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dondurma ve Sorbe
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
MUTUN VADİHA 1
The Rise Of Populism
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Eğitimde Dijitalleşme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İstihbarat Araştırmaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Medıcal and Aromatıc Plants
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
MUTUN VADİHA 2
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
ANLATIMLI BELAGAT
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kürt Tarihi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Kamus-ı Teşrih
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Selefilik
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Mevlana ve İslam
Ceride-i Rüsûmiye
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Karamanoğulları Beyliği
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Ramazanoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Sâhib Ata Araştırmaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Şehir ve Âlimleri
Yöresel Çorba Tarifleri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
SARF BİLGİSİ
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kurumlarda Değerler
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Eşrefoğulları Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İslamofobi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Sosyal Yaşam ve Kadın
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Eğitim Araştırmaları 2022
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Dijitalleşme ve Yönetim
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Medya Tartışmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Konya Turizm Rehberi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Armağan Kültürü
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
HIVAR VADİH
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Eğitim Araştırmaları-2023
Hile ve İç Denetim
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
ANLATIMLI ARAPÇA
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı