Selefilik

Doğan KAPLAN

BUY

Bugün bölgemizde İran ile Suudi Arabistan arasında Şii-Selefi, İran ile diğer İslam ülkeleri arasında Şii-Sünni çatışmasına zemin hazırlandığı ve yine modern Selefilikte bir aşırıyorum olarak görülen Işid/Daiş’in temsil ettiği cihadi selefiliğin tüm dünyaya saldığı korku üzerinden İslamofobianın hortlatılması esasen hep dinin yorumları olan mezheplerin sağlıklı bir şekilde anlaşılıp değerlendirilmemesinden kaynaklanmaktadır.
Bu da kelime anlamı barış ve huzur olan İslam dininin tüm dünyada yanlış anlaşılmasına ve bu mübarek dine önyargıyla yaklaşılmasına neden olmaktadır. Batıda yaşayan müslümanların maruz kaldıkları kötü muameleler de işin cabasıdır. O bakımdan İslam’ın ve onun alt kimlikleri olan mezheplerin sağlıklı bir şekilde anlatılarak toplumun aydınlatılması dine olduğu kadar o dinin farklı mezhep ve meşreplerine mensup bireylerine de fayda sağlayacaktır. Zira tüm insanlığın tarihi tecrübesi bize göstermiştir ki sağlıklı bir şekilde anlaşılmayan dinler toplumsal birlikteliğin teminatı oldukları kadar tüm yıkım ve tahribatların da sebebi olabilmektedir. İslam dininin alt kimlikleri olan Hanefilik, Şafiilik, Malikilik, Hanbelilik, Zeydilik, Caferilik, İbâdilik vb. günümüzde yaşayan ve mensupları bulunan mezheplerin ortaya çıkışları ve tarihsel süreçleri İlahiyat Fakültelerinde İslam Mezhepleri Tarihi anabilim dalında ayrıntılı bir şekilde incelenmekte ve hakkında araştırmalar yapılmaktadır. Doğrusunu söylemek gerekirse son yıllarda bölgemizde mezhep temelli yaşanan krizler İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalını ön plana çıkardığı gibi ne kadar önemli bir bilim dalı olduğunu da bir kere daha herkese göstermiştir.
İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalını ön plana çıkardığıSelefilik kitabı, 05-06 Eylül 2015 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde Konya’da gerçekleştirilen “İslam Mezhepleri Tarihi VI. Ulusal Koordinasyon Toplantısı ve Selefilik Çalıştayı”nda sunulan bildirilerin kitaplaştırılmasından ibarettir. 


Book Name : Selefilik
ISBN : 978-605-4988-02-0
Author : Doğan KAPLAN
Number of Prints : 2
Paper : Kuşe
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 24 x 20
Number of Pages : 184
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selefilik
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
ANLATIMLI ARAPÇA
ANLATIMLI BELAGAT
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Medıcal and Aromatıc Plants
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kamus-ı Teşrih
Dijitalleşme ve Yönetim
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Eğitimde Dijitalleşme
Dondurma ve Sorbe
HIVAR VADİH
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Konya Turizm Rehberi
Armağan Kültürü
Eğitim Araştırmaları 2022
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Eşrefoğulları Kitabı
Yöresel Çorba Tarifleri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Kurumlarda Değerler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Ramazanoğulları Beyliği
Kürt Tarihi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İslamofobi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
The Rise Of Populism
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Sâhib Ata Araştırmaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hegemonya Karşı Hegemonya
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
MUTUN VADİHA 1
SARF BİLGİSİ
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Konya Mutfak Kültürü
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Medya Tartışmaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Ceride-i Rüsûmiye
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 2
Hile ve İç Denetim
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İstihbarat Araştırmaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Mevlana ve İslam
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Eğitim Araştırmaları-2023
Şehir ve Âlimleri