Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)

Ercan OKTAY, Beyhan BELLER DİKMEN

BUY

Dünyayı hızlı bir şekilde değiştiren internet ile dijitalleşme kavramı hayatımıza girmiş ve bu sayede bilgi kaynaklarının dijital ortamda kullanımı sağlanmıştır. Bu durum, insanların yanı sıra hem işletmelerin hem de kamu kurumlarının değer üretme sürecinde internet, bilgisayar gibi dijital teknolojileri kullanmasını gerektirmektedir. Bu teknolojilerin kullanılması insanların yaşam kalitesi ve iş hayatındaki yeri gibi birçok alanı etkilemektedir. Bu teknolojiler sayesinde işletme ya da kamu kurumlarında elde edilen analog verilerin dijitale dönüştürülerek kapsamlı bir dönüşüm süreci olarak ifade edilen dijital dönüşüm kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Dijital dönüşüm ile sadece dijital teknolojilerin kullanımı artmamış, işletme ve kamu yönetimindeki iş süreçleri, örgüt yapıları ve iş stratejileri dijital odaklı hale gelmiştir.

Bu kitap Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin de paydaş olduğu I. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi Kongresi’nde (ICDBME2021) online olarak sunulan bildirilerin genişletilerek kitap bölümü haline getirildiği ve bölümlerin hakem değerlendirme sürecinden geçirilerek oluşturulduğu bir eserdir. Onüç bölümden oluşan bu kitap, dijital dönüşüme hem kuramsal hem de uygulama açısından ışık tutmaktadır. Bölüm yazarları, dijital dönüşüm bağlamında oluşturdukları çalışmalarla tüketicilere, işletmelere ve kamu yönetimine katkı sağlamayı amaçlamışlardır.


Book Name : Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ISBN : 978-625-7517-92-8
Author : Ercan OKTAY, Beyhan BELLER DİKMEN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 402
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
HIVAR VADİH
Ceride-i Rüsûmiye
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yöresel Çorba Tarifleri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Konya Turizm Rehberi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Selefilik
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dondurma ve Sorbe
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Ramazanoğulları Beyliği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
SARF BİLGİSİ
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Konya Mutfak Kültürü
İslamofobi
The Rise Of Populism
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Şehir ve Âlimleri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
MUTUN VADİHA 1
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medıcal and Aromatıc Plants
ANLATIMLI ARAPÇA
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Karamanoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İstihbarat Araştırmaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ANLATIMLI BELAGAT
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Kurumlarda Değerler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kamus-ı Teşrih
Mevlana ve İslam
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eşrefoğulları Kitabı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kürt Tarihi
MUTUN VADİHA 2
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Hegemonya Karşı Hegemonya
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Sosyal Yaşam ve Kadın
Eğitimde Dijitalleşme
ARAPÇA YAZI DEFTERİ