Doğumunun 90. yılında Erbakan

Mahmut Hakkı AKIN

BUY

Prof. Dr. Necmettin Erbakan yakın dönem tarihinin en renkli ve en pozitif şahsiyeti olarak milletimize hizmet etmiş, sadece parlak siyasi kimliğiyle değil, başarılı bilim insanlığı ve toplumsal önderlik yönleriyle de ulusal ve uluslararası alanda haklı şekilde yer edinmiş bir kişidir. Siyasi tarihimizin örnek şahsiyetlerinden biri olarak; siyasi literatürümüze kazandırdığı kelimeleri, alışılmış siyasetçi tiplemesinin dışına çıkan örnekleri ve her daim azim ve kararlılıkla çalışma ve gayreti salık veren uygulamaları hep onun adıyla anılacaktır.

Necmettin Erbakan’ın tüm yönleriyle ele alındığı akademik bir toplantı ilk kez Üniversitemiz tarafından düzenlendi. Üzülerek ifade etmemiz gerekiyor ki, Necmettin Erbakan, hayatı ve eserleri konusunda yeterli bilimsel kaynak mevcut değil. Üniversitemiz öncülüğünde gerçekleştirmiş olduğumuz “Doğumunun Doksanıncı Yılında Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Düşüncesi Sempozyumu” bu kapsamda planlanan bir etkinlik oldu. Sempozyum süresince sunulan bildiriler ve tanıklar tarafından
katılımcılarla paylaşılan anekdotların geniş kitlelerle paylaşılması adına elinizdeki bu çalışma sizlere ulaştırıldı. Sizlere ulaşan bu kitapta, Necmettin Erbakan’ı ve Milli Görüş düşüncesini siyasi tarih, siyaset sosyolojisi, siyasi iletişim, iktisat, kalkınma, uluslararası ilişkiler, mühendislik gibi alanlar temelinde inceleyen bildiriler bulunmaktadır.


Book Name : Doğumunun 90. yılında Erbakan
ISBN : 978-605-4988-21-1
Author : Mahmut Hakkı AKIN
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : 80 gr İvory
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 24 cm x 16,5 cm
Number of Pages : 608
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
The Rise Of Populism
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
MUTUN VADİHA 2
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Konya Turizm Rehberi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Mevlana ve İslam
Karamanoğulları Beyliği
SARF BİLGİSİ
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Ramazanoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Şehir ve Âlimleri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Kurumlarda Değerler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
MUTUN VADİHA 1
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Selefilik
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dondurma ve Sorbe
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Konya Mutfak Kültürü
Eşrefoğulları Kitabı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Kamus-ı Teşrih
Medıcal and Aromatıc Plants
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Medya Tartışmaları
Eğitim Araştırmaları-2023
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Eğitim Araştırmaları 2022
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
İslamofobi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Armağan Kültürü
Hile ve İç Denetim
İstihbarat Araştırmaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yöresel Çorba Tarifleri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dijitalleşme ve Yönetim
ANLATIMLI BELAGAT
Uygulamalı Hayvan Islahı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Sâhib Ata Araştırmaları
Kürt Tarihi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Ceride-i Rüsûmiye
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
HIVAR VADİH
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ANLATIMLI ARAPÇA
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitimde Dijitalleşme
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II