Doğumunun 90. yılında Erbakan

Mahmut Hakkı AKIN

BUY

Prof. Dr. Necmettin Erbakan yakın dönem tarihinin en renkli ve en pozitif şahsiyeti olarak milletimize hizmet etmiş, sadece parlak siyasi kimliğiyle değil, başarılı bilim insanlığı ve toplumsal önderlik yönleriyle de ulusal ve uluslararası alanda haklı şekilde yer edinmiş bir kişidir. Siyasi tarihimizin örnek şahsiyetlerinden biri olarak; siyasi literatürümüze kazandırdığı kelimeleri, alışılmış siyasetçi tiplemesinin dışına çıkan örnekleri ve her daim azim ve kararlılıkla çalışma ve gayreti salık veren uygulamaları hep onun adıyla anılacaktır.

Necmettin Erbakan’ın tüm yönleriyle ele alındığı akademik bir toplantı ilk kez Üniversitemiz tarafından düzenlendi. Üzülerek ifade etmemiz gerekiyor ki, Necmettin Erbakan, hayatı ve eserleri konusunda yeterli bilimsel kaynak mevcut değil. Üniversitemiz öncülüğünde gerçekleştirmiş olduğumuz “Doğumunun Doksanıncı Yılında Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Düşüncesi Sempozyumu” bu kapsamda planlanan bir etkinlik oldu. Sempozyum süresince sunulan bildiriler ve tanıklar tarafından
katılımcılarla paylaşılan anekdotların geniş kitlelerle paylaşılması adına elinizdeki bu çalışma sizlere ulaştırıldı. Sizlere ulaşan bu kitapta, Necmettin Erbakan’ı ve Milli Görüş düşüncesini siyasi tarih, siyaset sosyolojisi, siyasi iletişim, iktisat, kalkınma, uluslararası ilişkiler, mühendislik gibi alanlar temelinde inceleyen bildiriler bulunmaktadır.


Book Name : Doğumunun 90. yılında Erbakan
ISBN : 978-605-4988-21-1
Author : Mahmut Hakkı AKIN
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : 80 gr İvory
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 24 cm x 16,5 cm
Number of Pages : 608
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ANLATIMLI BELAGAT
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Şehir ve Âlimleri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
MUTUN VADİHA 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eşrefoğulları Kitabı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yöresel Çorba Tarifleri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İstihbarat Araştırmaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kamus-ı Teşrih
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitimde Dijitalleşme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI ARAPÇA
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Konya Mutfak Kültürü
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Mevlana ve İslam
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 1
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Karamanoğulları Beyliği
Selefilik
Medıcal and Aromatıc Plants
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Ceride-i Rüsûmiye
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
HIVAR VADİH
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Konya Turizm Rehberi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kurumlarda Değerler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
SARF BİLGİSİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dondurma ve Sorbe
The Rise Of Populism
Sosyal Yaşam ve Kadın
Ramazanoğulları Beyliği