Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği

Mehmet ŞEKER, Ahmet YARAMIŞ, Yakup KAYA, Selim KAYA, Mustafa AKKUŞ, Cem UNCU

BUY

2010’dan itibaren Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumları her yıl belirli bir beyliğe ayrılarak düzenlenmektedir. 2012 yılında Menteşoğulları Beyliği ile ilgili sempozyum düzenlenirken, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İslam Tarihçileri Derneği’nin ortak girişimiyle Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri sempozyumlarının da düzenlenmesinin yerinde olacağına karar verilmişti. Bu minval üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi öncülüğünde ve paydaşlığında ilki 11-13 Eylül 2014 tarihleri arasında Beyşehir’de düzenlenen ‘Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-I Eşrefoğulları’ konulu sempozyumun ikincisi, Karaman’da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde 23-25 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Anadolu’nun Türkleşmesinde, İslamlaşmasında ve kadim medeniyet ağacının günümüze intikal etmesinde şüphesiz güçlü bir yere sahip olan Beylikler devrinin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, dini, sanatsal vb. unsurlarının bilgi envanterini ortaya çıkarmayı ve bu zengin mirası gelecek nesillere aktarmayı amaç edinen bu sempozyum projesinin üçüncüsü, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde Ramazanoğulları Beyliği’ne ayrılmıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ve İslam Tarihçileri Derneği’nin ortaklığında düzenlenen sempozyum, yaklaşık bir yıllık çalışmanın neticesinde gerçekleştirilmiştir. Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri içersinde özellikle Çukurova’nın bir Türk-İslam diyarı olmasına sağladığı katkıyla ve Osmanlı Devleti ile gösterdiği uyumla dikkatlerin üzerine yoğunlaştığı bir beylik olan Ramazanoğulları Beyliği, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde çok kıymetli bilim insanlarının katkısıyla derinlemesine incelenmişti. 24-26 Kasım 2017 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi evsahipliğinde yapılan Sahipataoğulları ve Turgutoğulları Beylikleri Sempozyumu'nda bu beylikler ele alınmıştır.

 


Book Name : Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
ISBN : 978-605-4988-38-9
Author : Mehmet ŞEKER, Ahmet YARAMIŞ, Yakup KAYA, Selim KAYA, Mustafa AKKUŞ, Cem UNCU
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : Ivory
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 712
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Kurumlarda Değerler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Karamanoğulları Beyliği
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Ceride-i Rüsûmiye
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Armağan Kültürü
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İstihbarat Araştırmaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Medya Tartışmaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Eğitim Araştırmaları 2022
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
MUTUN VADİHA 2
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yöresel Çorba Tarifleri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Eğitimde Dijitalleşme
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Konya Turizm Rehberi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Eşrefoğulları Kitabı
MUTUN VADİHA 1
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Konya Mutfak Kültürü
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Selefilik
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dondurma ve Sorbe
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hegemonya Karşı Hegemonya
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Mevlana ve İslam
Dijitalleşme ve Yönetim
ANLATIMLI ARAPÇA
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Sâhib Ata Araştırmaları
Ramazanoğulları Beyliği
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
The Rise Of Populism
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
HIVAR VADİH
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kamus-ı Teşrih
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
ANLATIMLI BELAGAT
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Şehir ve Âlimleri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kürt Tarihi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
SARF BİLGİSİ
İslamofobi