3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu

Osman AKGÜL

BUY

Türkiye dahil 20 farklı ülkeden alanında yetkin 68 araştırmacı, akademisyen ve sahada çalışan uzmanlar tarafından sunulan bildiriler, katılımcılardan yoğun ilgi gördüğü “3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu” 14-15 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Ana teması “Uluslararası Öğrencilik; Beklentiler, Sorunlar ve Stratejiler” olan sempozyumda ağırlıklı olarak; Uluslararası Öğrenciler ve Algı, Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Süreci, Uluslararası Öğrencilik ve Altyapı- Mevcut Durum, Sorunlar, Perspektifler, Uluslararası Öğrencilik Politikası- Geçmiş, Bugün ve Gelecek, Bir Sermaye Olarak Uluslararası Öğrenciler, Göçler ve Uluslararası Öğrencilik konuları ele alınmış ve tüm bildirile tek bir kitapta toplanmıştır.


Book Name : 3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ISBN : 978-605-4988-53-2
Author : Osman AKGÜL
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 496
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Şehir ve Âlimleri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Hile ve İç Denetim
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Selefilik
Sâhib Ata Araştırmaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 2
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dondurma ve Sorbe
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları 2022
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İslamofobi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
ANLATIMLI ARAPÇA
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Medya Tartışmaları
Konya Turizm Rehberi
Konya Mutfak Kültürü
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Hegemonya Karşı Hegemonya
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Armağan Kültürü
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yöresel Çorba Tarifleri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kurumlarda Değerler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Eğitim Araştırmaları-2023
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Ceride-i Rüsûmiye
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Karamanoğulları Beyliği
HIVAR VADİH
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Eşrefoğulları Kitabı
Dijitalleşme ve Yönetim
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Mevlana ve İslam
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Eğitimde Dijitalleşme
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Medıcal and Aromatıc Plants
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Kamus-ı Teşrih
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Kürt Tarihi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İstihbarat Araştırmaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Ramazanoğulları Beyliği
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
MUTUN VADİHA 1
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
The Rise Of Populism
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
SARF BİLGİSİ
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler