3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu

Osman AKGÜL

Türkiye dahil 20 farklı ülkeden alanında yetkin 68 araştırmacı, akademisyen ve sahada çalışan uzmanlar tarafından sunulan bildiriler, katılımcılardan yoğun ilgi gördüğü “3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu” 14-15 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Ana teması “Uluslararası Öğrencilik; Beklentiler, Sorunlar ve Stratejiler” olan sempozyumda ağırlıklı olarak; Uluslararası Öğrenciler ve Algı, Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Süreci, Uluslararası Öğrencilik ve Altyapı- Mevcut Durum, Sorunlar, Perspektifler, Uluslararası Öğrencilik Politikası- Geçmiş, Bugün ve Gelecek, Bir Sermaye Olarak Uluslararası Öğrenciler, Göçler ve Uluslararası Öğrencilik konuları ele alınmış ve tüm bildirile tek bir kitapta toplanmıştır.


Kitap Adı : 3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ISBN : 978-605-4988-53-2
Yazar : Osman AKGÜL
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 496
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

ANLATIMLI ARAPÇA
ANLATIMLI BELAGAT
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
MUTUN VADİHA 2
Mevlana ve İslam
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Selefilik
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Medıcal and Aromatıc Plants
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dondurma ve Sorbe
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Hegemonya Karşı Hegemonya
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
MUTUN VADİHA 1
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Şehir ve Âlimleri
Ceride-i Rüsûmiye
Eğitimde Dijitalleşme
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
HIVAR VADİH
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İstihbarat Araştırmaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Eşrefoğulları Kitabı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Kamus-ı Teşrih
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Mutfak Kültürü
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kurumlarda Değerler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Ramazanoğulları Beyliği
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Karamanoğulları Beyliği
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
The Rise Of Populism
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Yöresel Çorba Tarifleri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Konya Turizm Rehberi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
SARF BİLGİSİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ