TR | EN

Senato

This content not available in English. Anyway you can see the Turkish page or use Google Translate.

Prof. Dr. Cem ZORLU Rektör  
Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK  Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Oğuz DOĞAN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Erdal HAMARTA Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı  
Prof. Dr. Hakan SARI Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Fikret KARAPINAR
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Adil YAVUZ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Tem.
Prof. Dr. Ali Rıza TUNÇDEMİR Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Bozkurt Kubilay IŞIK Diş Hekimliği Fakültesi Tem.
Prof. Dr. Bülent DİLMAÇ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Bülent DİLMAÇ Ereğli Eğitim Fakültesi Tem.
Prof. Dr. Hidayet OĞUZ Ereğli Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. Dek.
Prof. Dr. Hidayet OĞUZ Ereğli Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. Tem.
Prof. Dr. Ahmet COŞKUN Fen Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İbrahim YALÇINKAYA  Fen Fakültesi Tem.
Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Mustafa KINIK Güzel Sanatlar Fakültesi Tem.
Prof. Dr. Oğuz DOĞAN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak. Dekanı V.
Prof. Dr. Mesut UYANER Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak. Tem.
Prof. Dr. Emel EGE Hemşirelik Fakültesi Dekan V. 
Doç. Dr. Kamile ALTUNTUĞ Hemşirelik Fakültesi Tem.
Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK Hukuk Fakültesi Dekan V. 
Doç. Dr. Nuran KOYUNCU Hukuk Fakültesi Tem.
Prof. Dr. Celalettin VATANSEV Meram Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet Metin BELVİRANLI    Meram Tıp Fakültesi Tem.
Prof. Dr. Mehmet GAVGALI Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ali KAHRAMAN Mühendislik-Mimarlık Fak. Tem.
Prof. Dr. Mahmut BAYKAN Sağlık Bilimleri Fak. Dekan V.
Prof. Dr. Abdullah ÖKSÜZ Sağlık Bilimleri Fak. Tem.
Prof. Dr. Birol MERCAN Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Murat ÇEMREK Siyasal Bilgiler Fakültesi Tem.
Prof. Dr. Hüseyin ARIKAN Seydişehir Ahmet Cengiz Müh. Fak. Dek.
Prof. Dr. Hüseyin ARIKAN Seydişehir Ahmet Cengiz Müh. Fak. Tem.
Prof. Dr. Hamdi ARBAĞ Seydişehir Sağlık Bil. Fak. Dekan V. 
Prof. Dr. Hamdi ARBAĞ Seydişehir Sağlık Bil. Fak. Tem.
Prof. Dr. Caner ARABACI  Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Dekan V.
Prof. Dr. Hasan Hüseyin BİRCAN Sosyal ve Beşeri Bil. Fak. Tem.
Prof. Dr. Fatma ARSLAN Turizm Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hatice Ferhan NİZAMLIOĞLU Turizm Fakültesi Tem.
Prof. Dr. Ahmet DİKEN Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet DİKEN Uygulamalı Bilimler Fakültesi Tem.
Doç. Dr. Ahmet AKMAN Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Dr. Öğr. Üye. Fatih Süleyman BALIK Ereğli Kemal Akman Meslek Yük. Müdürü 
Doç. Dr. İsmail SEVİNÇ Ereğli Adalet Meslek Yük. Müdürü
Prof. Dr. Hüseyin ARIKAN Seydişehir Meslek Yüksekokul Müdür V. 
Prof. Dr. Muhammet TASA Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Ömer DERELİ
Meram Meslek Yüksekokulu Müdürü    
Prof. Dr. Sabri ALPAYDIN Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Süleyman Savaş DURDURAN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. K. Esra NURULLAHOĞLU ATALIK Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. İsmail TAŞ        Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Mehmet Gönül Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü