Yöresel Çorba Tarifleri

Ümit SORMAZ, Mustafa YILMAZ

BUY

Yöresel ürünler ve lezzetlere dönüşün popüler olduğu günümüz mutfak trendinde kitle iletişim araçları ve internet kullanıcılarının yöresel yemekleri çeşitlendirmek veya geliştirmek amacıyla özünü bozması veya yemeklere kendi yorumlarını katmak istemeleri nedeniyle reçetelere müdahele ederek değiştirmeleri, yöresel yemeklerin sahip olduğu yöreye ait özellikleri ile yeniden revize edilmesini gerektirmektedir. bu araştırma, Türk mutfağında önemli bir yer tutan yöresel çorbaların standartlaştırılarak gerçek tariflerin korunması ve yaygınlarştırılması amacıyla yürütülmüş 81  ilimizden 81 yöresel çorba tarfilerinin yer aldığı bir çalışmadır.


Book Name : Yöresel Çorba Tarifleri
ISBN : 978-605-4988-34-1
Author : Ümit SORMAZ, Mustafa YILMAZ
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : Kuşe
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 20x15
Number of Pages : 178
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
SARF BİLGİSİ
Yöresel Çorba Tarifleri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Eğitim Araştırmaları 2022
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
MUTUN VADİHA 1
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Mevlana ve İslam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ANLATIMLI ARAPÇA
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kamus-ı Teşrih
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kürt Tarihi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kurumlarda Değerler
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Ramazanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Konya Mutfak Kültürü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ANLATIMLI BELAGAT
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dondurma ve Sorbe
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Turizm Rehberi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Selefilik
Sâhib Ata Araştırmaları
Eğitimde Dijitalleşme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
The Rise Of Populism
Ceride-i Rüsûmiye
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hegemonya Karşı Hegemonya
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İstihbarat Araştırmaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Medya Tartışmaları
İslamofobi
Şehir ve Âlimleri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Medıcal and Aromatıc Plants
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Eşrefoğulları Kitabı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Karamanoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
HIVAR VADİH
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
MUTUN VADİHA 2
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri