Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları

Prof. Dr. Aşır GENÇ, Prof. Dr. Erkan OKTAY

BUY

    Bilimsel alanda çalışma yapanlar ve araştırmacılar için hazırlanan bu kitap, üniversitelerimizin İstatistik, İşletme, İktisat, Ekonometri, Aktüerya, biyoistatistik, mühendislik alanlarında, zootekni, biyometri, sosyometri, eğitim bilimleri, matematik ve bilgisayar, bilgisayar mühendisliği, harita mühendisliği, hukuk, jeometri, kemometri vb alanlarında çalışan ve akademik çalışma yapan araştırmacılara yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. 
    Kitabın içeriği; kategorik verinin tanımı, kategorik veriyi kullanarak yapılan kontenjans tabloları ve ilişki analizi, iki durumlu modeller, multinomiyal logit modeller, sıralı regresyon modeli, aşamalı logit modeller, sayım verileri için regresyon modelleri, sansürlü modeller, markov rejim değişimi modelleri, Bric-T ülkeleri için otomotiv pazarının incelenmesinde panel veri kullanımı, yaşam analizi, kategorik verilerde doğrusal olmayan modeller ve nested logit modeller ele alınmıştır. Tüm bu çalışmalar yapılırken kategorik veri gözönünde tutularak  teorik yapıya değinilmiş ve STATA programı dikkate alınarak uygulamalar genelde gerçek veri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme ve yorumlarla daha anlaşılır hale getirilmeye çalışılmıştır. 


Book Name : Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
ISBN : 978-625-6960-40-4
Author : Prof. Dr. Aşır GENÇ, Prof. Dr. Erkan OKTAY
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 324
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Eşrefoğulları Kitabı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Medıcal and Aromatıc Plants
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selefilik
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Konya Turizm Rehberi
Dijitalleşme ve Yönetim
Ramazanoğulları Beyliği
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
MUTUN VADİHA 1
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Eğitimde Dijitalleşme
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Armağan Kültürü
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yöresel Çorba Tarifleri
Eğitim Araştırmaları-2023
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kürt Tarihi
Şehir ve Âlimleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
HIVAR VADİH
SARF BİLGİSİ
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Eğitim Araştırmaları 2022
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
ANLATIMLI BELAGAT
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dondurma ve Sorbe
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Karamanoğulları Beyliği
Medya Tartışmaları
İslamofobi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hegemonya Karşı Hegemonya
The Rise Of Populism
ANLATIMLI ARAPÇA
Sâhib Ata Araştırmaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Konya Mutfak Kültürü
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
MUTUN VADİHA 2
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Ceride-i Rüsûmiye
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Mevlana ve İslam
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İstihbarat Araştırmaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Hile ve İç Denetim
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Kamus-ı Teşrih
Kurumlarda Değerler