Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız

Eda GÜNEŞ

BUY

Bu amaçla kitapta 61 Ülkeden (Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Belarus, Bosna-Hersek, Burkina Faso, Burundi, Cezayir, Cibuti, Çad, Çin, Demokratik Kongo, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Filistin, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau, Güney Kore, Hindistan, Irak, İran, Kamerun, Kazakistan, Kırgızistan, Komorlar, Kongo, Kosova, Madagaskar, Mali, Mısır, Moğolistan, Moritanya, Mozambik, Myanmar, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Peru, Ruanda, Rusya Federasyonu, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Suriye, Tacikistan, Tayland, Togo, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Ürdün, Yemen) Necmettin Erbakan Üniversitesinde misafir olan ve dil eğitimi aldıktan sonra çeşitli bölümlerde okuyacak olan yabancı uyruklu öğrencilerimizle bölümümüz öğrencileri arasında köprü kurmak temel hedef olarak düşünülmüştür. Yabancı uyruklu öğrencilerimizin Ülkelerinin tanınması, yemeklerinin ve yemek kültürleri hakkında Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak sanatları bölümü son sınıf öğrencilerinin (2019-2020) bilgi edindikten sonra uygulamaya dökerek kalıcı hale getirilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda kitap 20 lisans, 5 yüksek lisans öğrencisi tarafından derlenmiş ve fotoğraflanmıştır. Her Ülkenin önce tanıtımı yapıldıktan sonra yemek ve yemek kültürü hakkında bilgi verilip reçeteler hazırlanmış, her Ülkeye ait en az bir yemek Bölüm mutfağında yapılarak fotoğraflanması sağlanmıştır.


Book Name : Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ISBN : 978-605-70386-7-8
Author : Eda GÜNEŞ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 286
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Selefilik
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Karamanoğulları Beyliği
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Uygulamalı Hayvan Islahı
ANLATIMLI ARAPÇA
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
MUTUN VADİHA 1
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Şehir ve Âlimleri
Kurumlarda Değerler
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ANLATIMLI BELAGAT
HIVAR VADİH
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Eğitim Araştırmaları-2023
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Ceride-i Rüsûmiye
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Mevlana ve İslam
Sâhib Ata Araştırmaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yöresel Çorba Tarifleri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Medıcal and Aromatıc Plants
SARF BİLGİSİ
Ramazanoğulları Beyliği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dijitalleşme ve Yönetim
MUTUN VADİHA 2
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Eğitim Araştırmaları 2022
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hile ve İç Denetim
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İstihbarat Araştırmaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dondurma ve Sorbe
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Konya Turizm Rehberi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Medya Tartışmaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kürt Tarihi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Hegemonya Karşı Hegemonya
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Kamus-ı Teşrih
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Konya Mutfak Kültürü
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Eşrefoğulları Kitabı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İslamofobi
The Rise Of Populism
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Eğitimde Dijitalleşme
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Armağan Kültürü
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri