Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız

Eda GÜNEŞ

BUY

Bu amaçla kitapta 61 Ülkeden (Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Belarus, Bosna-Hersek, Burkina Faso, Burundi, Cezayir, Cibuti, Çad, Çin, Demokratik Kongo, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Filistin, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau, Güney Kore, Hindistan, Irak, İran, Kamerun, Kazakistan, Kırgızistan, Komorlar, Kongo, Kosova, Madagaskar, Mali, Mısır, Moğolistan, Moritanya, Mozambik, Myanmar, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Peru, Ruanda, Rusya Federasyonu, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Suriye, Tacikistan, Tayland, Togo, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Ürdün, Yemen) Necmettin Erbakan Üniversitesinde misafir olan ve dil eğitimi aldıktan sonra çeşitli bölümlerde okuyacak olan yabancı uyruklu öğrencilerimizle bölümümüz öğrencileri arasında köprü kurmak temel hedef olarak düşünülmüştür. Yabancı uyruklu öğrencilerimizin Ülkelerinin tanınması, yemeklerinin ve yemek kültürleri hakkında Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak sanatları bölümü son sınıf öğrencilerinin (2019-2020) bilgi edindikten sonra uygulamaya dökerek kalıcı hale getirilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda kitap 20 lisans, 5 yüksek lisans öğrencisi tarafından derlenmiş ve fotoğraflanmıştır. Her Ülkenin önce tanıtımı yapıldıktan sonra yemek ve yemek kültürü hakkında bilgi verilip reçeteler hazırlanmış, her Ülkeye ait en az bir yemek Bölüm mutfağında yapılarak fotoğraflanması sağlanmıştır.


Book Name : Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ISBN : 978-605-70386-7-8
Author : Eda GÜNEŞ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 286
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijitalleşme ve Yönetim
MUTUN VADİHA 2
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ANLATIMLI ARAPÇA
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Ceride-i Rüsûmiye
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hegemonya Karşı Hegemonya
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Medya Tartışmaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Armağan Kültürü
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
MUTUN VADİHA 1
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Karamanoğulları Beyliği
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
HIVAR VADİH
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Kurumlarda Değerler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İstihbarat Araştırmaları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Konya Turizm Rehberi
Hile ve İç Denetim
ANLATIMLI BELAGAT
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Konya Mutfak Kültürü
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selefilik
SARF BİLGİSİ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Eğitim Araştırmaları-2023
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dondurma ve Sorbe
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Yöresel Çorba Tarifleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Ramazanoğulları Beyliği
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Eşrefoğulları Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Şehir ve Âlimleri
The Rise Of Populism
Mevlana ve İslam
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Kürt Tarihi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Eğitimde Dijitalleşme
Uygulamalı Hayvan Islahı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Sâhib Ata Araştırmaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları 2022
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Medıcal and Aromatıc Plants
Kamus-ı Teşrih
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
İslamofobi