Uygulamalı Hayvan Islahı

Saim BOZTEPE, İsmail KESKİN, Uğur ZÜLKADİR, İbrahim AYTEKİN

BUY

Genel olarak yükseköğretimde eksikliği duyulan hususlardan biri ders kitabıdır. Gerçi, ders vermekle görevli her öğretim üyesinin dersiyle ilgili takip ettiği bir kaynak, ders notu veya sunuları vardır. Ancak öğrenciler genellikle ellerinin altında hocalarının kaleme aldığı bir eser olsun istemektedirler. Zootekni bölümü hayvan yetiştirme ve ıslahı anabilim dalında bizim de dahil olduğumuz birçok kuşağın şansı Rahmetli hocamız Prof. Dr. Orhan Düzgüneş’in özellikle Hayvan Islahı, Genetik ve İstatistik konularında yazdığı kitaplardır. Prof. Dr. Orhan Düzgüneş’ten ders alamamış olanlar için bu çok önemli bir kayıp olsa da yeni nesil, bu büyük bilim adamını kitapları ve yetiştirdikleri aracılığıyla tanıma fırsatı bulmaktadır. Hocamız eserleriyle yeni kuşaklara da katkı sağlamaya devam etmektedir. Şimdi Prof. Dr. Orhan Düzgüneş ve öğrencilerinin yazdığı ve yıllarca takip ettiğimiz "Hayvan Islahı" kitabının kapsamı içinde kalarak, hayvan ıslahı dersinde okutulmak üzere mütevazı bir hayvan ıslahı kitabı yazmaya karar verdik. Bunu yaparken Düzgüneş ekolüne ve kitaba sadık kalarak, çoğu zaman oradaki yorum ve değerlendirmeleri olduğu gibi kullanmak zorunda kaldık. Şimdiye kadar hayvan ıslahıyla ilgili yazılan birçok eser de incelenip, onların yorum ve değerlendirmeleri yanında bazı örneklerden de yararlandık.


Book Name : Uygulamalı Hayvan Islahı
ISBN : 978-625-8080-43-8
Author : Saim BOZTEPE, İsmail KESKİN, Uğur ZÜLKADİR, İbrahim AYTEKİN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 272
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Kürt Tarihi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Karamanoğulları Beyliği
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Şehir ve Âlimleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kurumlarda Değerler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 1
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Mevlana ve İslam
Medıcal and Aromatıc Plants
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Eğitimde Dijitalleşme
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Ramazanoğulları Beyliği
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kamus-ı Teşrih
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İslamofobi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Hegemonya Karşı Hegemonya
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Yöresel Çorba Tarifleri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Selefilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Medya Tartışmaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ANLATIMLI BELAGAT
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
SARF BİLGİSİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ANLATIMLI ARAPÇA
Ceride-i Rüsûmiye
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eşrefoğulları Kitabı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
MUTUN VADİHA 2
Konya Mutfak Kültürü
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Eğitim Araştırmaları 2022
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
HIVAR VADİH
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dondurma ve Sorbe
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Konya Turizm Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sâhib Ata Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İstihbarat Araştırmaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
The Rise Of Populism
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)