Uygulamalı Hayvan Islahı

Saim BOZTEPE, İsmail KESKİN, Uğur ZÜLKADİR, İbrahim AYTEKİN

BUY

Genel olarak yükseköğretimde eksikliği duyulan hususlardan biri ders kitabıdır. Gerçi, ders vermekle görevli her öğretim üyesinin dersiyle ilgili takip ettiği bir kaynak, ders notu veya sunuları vardır. Ancak öğrenciler genellikle ellerinin altında hocalarının kaleme aldığı bir eser olsun istemektedirler. Zootekni bölümü hayvan yetiştirme ve ıslahı anabilim dalında bizim de dahil olduğumuz birçok kuşağın şansı Rahmetli hocamız Prof. Dr. Orhan Düzgüneş’in özellikle Hayvan Islahı, Genetik ve İstatistik konularında yazdığı kitaplardır. Prof. Dr. Orhan Düzgüneş’ten ders alamamış olanlar için bu çok önemli bir kayıp olsa da yeni nesil, bu büyük bilim adamını kitapları ve yetiştirdikleri aracılığıyla tanıma fırsatı bulmaktadır. Hocamız eserleriyle yeni kuşaklara da katkı sağlamaya devam etmektedir. Şimdi Prof. Dr. Orhan Düzgüneş ve öğrencilerinin yazdığı ve yıllarca takip ettiğimiz "Hayvan Islahı" kitabının kapsamı içinde kalarak, hayvan ıslahı dersinde okutulmak üzere mütevazı bir hayvan ıslahı kitabı yazmaya karar verdik. Bunu yaparken Düzgüneş ekolüne ve kitaba sadık kalarak, çoğu zaman oradaki yorum ve değerlendirmeleri olduğu gibi kullanmak zorunda kaldık. Şimdiye kadar hayvan ıslahıyla ilgili yazılan birçok eser de incelenip, onların yorum ve değerlendirmeleri yanında bazı örneklerden de yararlandık.


Book Name : Uygulamalı Hayvan Islahı
ISBN : 978-625-8080-43-8
Author : Saim BOZTEPE, İsmail KESKİN, Uğur ZÜLKADİR, İbrahim AYTEKİN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 272
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Hegemonya Karşı Hegemonya
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dondurma ve Sorbe
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Karamanoğulları Beyliği
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Konya Turizm Rehberi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Eşrefoğulları Kitabı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Armağan Kültürü
The Rise Of Populism
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Medıcal and Aromatıc Plants
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Eğitimde Dijitalleşme
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
SARF BİLGİSİ
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dijitalleşme ve Yönetim
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Şehir ve Âlimleri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
MUTUN VADİHA 1
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Kürt Tarihi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Ceride-i Rüsûmiye
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kurumlarda Değerler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
MUTUN VADİHA 2
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Eğitim Araştırmaları-2023
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Ramazanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Eğitim Araştırmaları 2022
Uygulamalı Hayvan Islahı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
ANLATIMLI BELAGAT
Selefilik
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sâhib Ata Araştırmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İstihbarat Araştırmaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Medya Tartışmaları
İslamofobi
Kamus-ı Teşrih
HIVAR VADİH
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Konya Mutfak Kültürü
Yöresel Çorba Tarifleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Hile ve İç Denetim
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Mevlana ve İslam