Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

İpek TEZEL, Prof. Dr. Hanifi Murat MUTLU

“Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” isimli bu eser özellikle Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanlarında eğitim alan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler ve sektör profesyonellerine katkı sağlaması amacını taşımaktadır. Avrupa Birliği iklim ve çevre politikalarının bir parçası olarak açıklanan “Avrupa Yeşil Mutabakatı” çalışmaları ile ürünlerin doğrusal üretim süreçlerini kırıp döngüsel bir yapı kazanmasında tedarik zinciri yapılarının rolü ve gerekli “yeşil” dönüşümü sağlamaları son derece önem göstermektedir. AB Yeşil Mutabakat ve Kyoto Protokolü gibi çoğu sözleşmenin temelinde 1970'li yıllarda ilk olarak kullanılmaya başlayan “Çevresel Sürdürülebilirlik” kavramı yer almaktadır. Bu eser, bu kavram çerçevesinde yeşil tedarik zinciri uygulamalarının firma performansı üzerine etkilerini incelemeye çalışmaktadır. Eserde, İSO 1000 listesinde yer alan işletmelerin yanı sıra Gaziantep ili organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren toplam 386 firmadan elde edilen veriler ile analizler yapılmıştır. Bu eserin, uluslararası ticaret, lojistik ve tedarik zinciri konularına ilgi duyan herkes için bir referans kaynak olarak incelemeye değer görmekteyiz.


Nom du livre : Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ISBN : 978-625-6960-75-6
Auteur : İpek TEZEL, Prof. Dr. Hanifi Murat MUTLU
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 98
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Armağan Kültürü
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yöresel Çorba Tarifleri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
SARF BİLGİSİ
ANLATIMLI ARAPÇA
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Konya Turizm Rehberi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Mevlana ve İslam
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İstihbarat Araştırmaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kurumlarda Değerler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
MUTUN VADİHA 1
İslamofobi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Medya Tartışmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dondurma ve Sorbe
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Ceride-i Rüsûmiye
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Eğitim Araştırmaları-2023
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Medıcal and Aromatıc Plants
Kamus-ı Teşrih
Hegemonya Karşı Hegemonya
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Şehir ve Âlimleri
MUTUN VADİHA 2
Konya Mutfak Kültürü
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Ramazanoğulları Beyliği
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Sâhib Ata Araştırmaları
Selefilik
Eğitimde Dijitalleşme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Sosyal Yaşam ve Kadın
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dijitalleşme ve Yönetim
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Eşrefoğulları Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
HIVAR VADİH
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Eğitim Araştırmaları 2022
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Kürt Tarihi
Karamanoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
The Rise Of Populism
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
ANLATIMLI BELAGAT
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Hile ve İç Denetim