Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

İpek TEZEL, Prof. Dr. Hanifi Murat MUTLU

“Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” isimli bu eser özellikle Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanlarında eğitim alan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler ve sektör profesyonellerine katkı sağlaması amacını taşımaktadır. Avrupa Birliği iklim ve çevre politikalarının bir parçası olarak açıklanan “Avrupa Yeşil Mutabakatı” çalışmaları ile ürünlerin doğrusal üretim süreçlerini kırıp döngüsel bir yapı kazanmasında tedarik zinciri yapılarının rolü ve gerekli “yeşil” dönüşümü sağlamaları son derece önem göstermektedir. AB Yeşil Mutabakat ve Kyoto Protokolü gibi çoğu sözleşmenin temelinde 1970'li yıllarda ilk olarak kullanılmaya başlayan “Çevresel Sürdürülebilirlik” kavramı yer almaktadır. Bu eser, bu kavram çerçevesinde yeşil tedarik zinciri uygulamalarının firma performansı üzerine etkilerini incelemeye çalışmaktadır. Eserde, İSO 1000 listesinde yer alan işletmelerin yanı sıra Gaziantep ili organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren toplam 386 firmadan elde edilen veriler ile analizler yapılmıştır. Bu eserin, uluslararası ticaret, lojistik ve tedarik zinciri konularına ilgi duyan herkes için bir referans kaynak olarak incelemeye değer görmekteyiz.


Kitap Adı : Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ISBN : 978-625-6960-75-6
Yazar : İpek TEZEL, Prof. Dr. Hanifi Murat MUTLU
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 98
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kamus-ı Teşrih
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Uygulamalı Hayvan Islahı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Kürt Tarihi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sosyal Yaşam ve Kadın
HIVAR VADİH
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Eğitimde Dijitalleşme
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Mevlana ve İslam
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Konya Turizm Rehberi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
ANLATIMLI ARAPÇA
Sâhib Ata Araştırmaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Medya Tartışmaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kurumlarda Değerler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
MUTUN VADİHA 1
Eşrefoğulları Kitabı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Medıcal and Aromatıc Plants
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Ramazanoğulları Beyliği
ANLATIMLI BELAGAT
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dondurma ve Sorbe
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Konya Mutfak Kültürü
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Şehir ve Âlimleri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Selefilik
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
SARF BİLGİSİ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İstihbarat Araştırmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijitalleşme ve Yönetim
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Eğitim Araştırmaları-2023
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Ceride-i Rüsûmiye
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Hile ve İç Denetim
Karamanoğulları Beyliği
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
The Rise Of Populism
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Yöresel Çorba Tarifleri
İslamofobi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları 2022
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Armağan Kültürü
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
MUTUN VADİHA 2
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma