Eğitim Araştırmaları-2023

Doç. Dr. Hafize GÜMÜŞ, Doç. Dr. Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN

    Eğitim Araştırmaları-2023, eğitim alanında birçok farklı konuyu ele alan ve 18 farklı yazar tarafından kaleme alınan bir eserdir. Eserimiz, 12 bölümden oluşmakta ve eğitim, pedagoji ve psikoloji alanlarındaki güncel konulara ışık tutmaktadır.
    Kitabımızda; öğretmen adaylarının tahmin becerisi öz yeterlikleri, COVID-19 pandemisinin ilkokul öğrencilerinin eleştirel düşünme ve karar verme becerilerine etkisi, çocuk kitaplarının matematik öğretimine katkısı, okul öncesi öğretmenlerinin matematik etkinliklerinde materyal kullanımı, kaynaştırma öğrencilerinin rehberlik servisindeki konumu, ergenlerin yaşadığı süreçler, İngilizce öğretmen adaylarının mesleki gelişim ihtiyaçları, lise öğrencilerinin okula bağlılık düzeyi, gençlerin dijital bağımlılığı, temel gelişim kuramları ve erken çocukluk, eğitim filmlerinin etkisi ve Yunus Emre'nin eserlerinin Türkçe öğretimine katkısı gibi geniş bir yelpazedeki konular ele alınmaktadır.
    Her bölümde, yazarının sahip olduğu akademik birikim ve deneyimleriyle desteklenen derinlemesine analizler sunulmaktadır. Eğitim Araştırmaları-2023, eğitim alanında uzmanlaşmış akademisyenler, eğitimciler, araştırmacılar ve eğitimle ilgilenen herkes için önemli bir kaynak olacaktır. Bu anlamda eserimiz, eğitimdeki güncel tartışmaları ele alırken okuyucularına yeni perspektifler sunar ve eğitimdeki dönüşüme katkıda bulunur.


Kitap Adı : Eğitim Araştırmaları-2023
ISBN : 978-625-6960-79-4
Yazar : Doç. Dr. Hafize GÜMÜŞ, Doç. Dr. Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 232
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
SARF BİLGİSİ
ANLATIMLI ARAPÇA
Hegemonya Karşı Hegemonya
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Eğitim Araştırmaları 2022
Dondurma ve Sorbe
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Hile ve İç Denetim
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Konya Mutfak Kültürü
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Eğitim Araştırmaları-2023
MUTUN VADİHA 2
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Kamus-ı Teşrih
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Sosyal Yaşam ve Kadın
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Ceride-i Rüsûmiye
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Yöresel Çorba Tarifleri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Eşrefoğulları Kitabı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Medya Tartışmaları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
HIVAR VADİH
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İslamofobi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İstihbarat Araştırmaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Uygulamalı Hayvan Islahı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Karamanoğulları Beyliği
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Sâhib Ata Araştırmaları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Armağan Kültürü
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
MUTUN VADİHA 1
Dijitalleşme ve Yönetim
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Konya Turizm Rehberi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
The Rise Of Populism
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Kürt Tarihi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Eğitimde Dijitalleşme
Kurumlarda Değerler
Ramazanoğulları Beyliği
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Şehir ve Âlimleri
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Selefilik
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Medıcal and Aromatıc Plants
Mevlana ve İslam