Eğitim Araştırmaları-2023

Doç. Dr. Hafize GÜMÜŞ, Doç. Dr. Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN

    Eğitim Araştırmaları-2023, eğitim alanında birçok farklı konuyu ele alan ve 18 farklı yazar tarafından kaleme alınan bir eserdir. Eserimiz, 12 bölümden oluşmakta ve eğitim, pedagoji ve psikoloji alanlarındaki güncel konulara ışık tutmaktadır.
    Kitabımızda; öğretmen adaylarının tahmin becerisi öz yeterlikleri, COVID-19 pandemisinin ilkokul öğrencilerinin eleştirel düşünme ve karar verme becerilerine etkisi, çocuk kitaplarının matematik öğretimine katkısı, okul öncesi öğretmenlerinin matematik etkinliklerinde materyal kullanımı, kaynaştırma öğrencilerinin rehberlik servisindeki konumu, ergenlerin yaşadığı süreçler, İngilizce öğretmen adaylarının mesleki gelişim ihtiyaçları, lise öğrencilerinin okula bağlılık düzeyi, gençlerin dijital bağımlılığı, temel gelişim kuramları ve erken çocukluk, eğitim filmlerinin etkisi ve Yunus Emre'nin eserlerinin Türkçe öğretimine katkısı gibi geniş bir yelpazedeki konular ele alınmaktadır.
    Her bölümde, yazarının sahip olduğu akademik birikim ve deneyimleriyle desteklenen derinlemesine analizler sunulmaktadır. Eğitim Araştırmaları-2023, eğitim alanında uzmanlaşmış akademisyenler, eğitimciler, araştırmacılar ve eğitimle ilgilenen herkes için önemli bir kaynak olacaktır. Bu anlamda eserimiz, eğitimdeki güncel tartışmaları ele alırken okuyucularına yeni perspektifler sunar ve eğitimdeki dönüşüme katkıda bulunur.


Nom du livre : Eğitim Araştırmaları-2023
ISBN : 978-625-6960-79-4
Auteur : Doç. Dr. Hafize GÜMÜŞ, Doç. Dr. Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 232
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Kamus-ı Teşrih
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Armağan Kültürü
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
HIVAR VADİH
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Mevlana ve İslam
Eğitim Araştırmaları-2023
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Medıcal and Aromatıc Plants
The Rise Of Populism
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Konya Turizm Rehberi
Yöresel Çorba Tarifleri
Şehir ve Âlimleri
Kurumlarda Değerler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Medya Tartışmaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Sâhib Ata Araştırmaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İstihbarat Araştırmaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dijitalleşme ve Yönetim
MUTUN VADİHA 1
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
MUTUN VADİHA 2
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eğitim Araştırmaları 2022
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Kürt Tarihi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dondurma ve Sorbe
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ANLATIMLI BELAGAT
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selefilik
İslamofobi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hile ve İç Denetim
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Konya Mutfak Kültürü
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Ceride-i Rüsûmiye
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ANLATIMLI ARAPÇA
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hegemonya Karşı Hegemonya
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Eşrefoğulları Kitabı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Eğitimde Dijitalleşme
SARF BİLGİSİ
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Ramazanoğulları Beyliği
Karamanoğulları Beyliği
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"