Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân

Doç. Dr. Mustafa ASLAN, Dr. Şebnem CEYLAN APAYDIN

    Türk sinemasının auteur yönetmenleri arasında kabul edilen Derviş Zaim çağdaşları arasında sinemayla çok yönlü ilişki kurması bakımından farklı bir yerde durmaktadır. Zaim'in her filminde köklü geleneğe ve kadim metinlere referans vererek anlattığı hikayeler bir araya getirildiğinde daha geniş ve üst bir anlatısı olan başka bir hikâye ortaya çıkmaktadır. Ard arda izlendiği ve bütünlüklü bir bakışla bakıldığında başka ve asıl filmin sekansı gibi duran filmleri Zaim'i farklı kılan en önemli özelliğidir.

    Türk sinemasında anlatısı böylesine güçlü bir yönetmeni bu derleme kitapta tanımlamaya çalışmak oldukça güç. Farklı üniversitelerde ve farklı disiplinlerde akademik çalışma yapan 8 araştırmacıyla Derviş Zaim sinemasını anlamayı kolaylaştırmayı amaçladığımız bu kitabı, Zaim sinemasına çoklu bakabilmeyi ve yönetmen üzerine yapılacak sonraki çalışmalara zemin olması açısından önem arz etmektedir.

-Geleneksel Sanatlar ve Doğa Üçlemeleri Bağlamında Derviş Zaim Sineması
    Mustafa Aslan
-Derviş Zaim Sineması'nda, Cenneti Beklerken Filminin Yapım Tasarımı Süreçlerinde Mekânın Kurgusu
    Serdar Yılmaz 
-Somersault In A Coffin: Deprived Or Subaltern "A Pinch Of Irony, A Pice Of Love, A Spoonful Of Timidity”
    Hacer Aker
-Derviş Zaim Sinemasında Bir Belgesel: Paralel Yolculuklar
    Abdullah Mert
-Derviş Zaim'in "Cenneti Beklerken" Filminin Sunduğu Tarihsel Argümanların Dönemi Aydınlatan Eserlerle Karşılaştırılması
    Menderes Akdağ & Serhat Yetimova
-Understanding The Place Of Cultural Elements In Cinema In The Context Of The Relationship Between Reality And Miniature
    Şebnem Ceylan Apaydın
-İçine Bir Ulusun Acılarını Sığdıran Flaşbellek
    Muzaffer Musab Yılmaz 
-Flanörlükle Berduşluk Arasında: Mahsun Süpertitiz
    Doğuşcan Göker 


Kitap Adı : Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
ISBN : 978-625-6960-73-2
Yazar : Doç. Dr. Mustafa ASLAN, Dr. Şebnem CEYLAN APAYDIN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 196
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Karamanoğulları Beyliği
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
SARF BİLGİSİ
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Yöresel Çorba Tarifleri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ANLATIMLI ARAPÇA
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Armağan Kültürü
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Medya Tartışmaları
Dondurma ve Sorbe
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Eşrefoğulları Kitabı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
The Rise Of Populism
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Eğitim Araştırmaları 2022
Sâhib Ata Araştırmaları
Dijitalleşme ve Yönetim
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Şehir ve Âlimleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Mevlana ve İslam
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
HIVAR VADİH
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Ceride-i Rüsûmiye
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Konya Turizm Rehberi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ANLATIMLI BELAGAT
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Eğitim Araştırmaları-2023
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Medıcal and Aromatıc Plants
Kamus-ı Teşrih
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kurumlarda Değerler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
MUTUN VADİHA 1
Eğitimde Dijitalleşme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Hile ve İç Denetim
Ramazanoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
MUTUN VADİHA 2
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Konya Mutfak Kültürü
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Hegemonya Karşı Hegemonya
Kürt Tarihi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İstihbarat Araştırmaları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İslamofobi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selefilik