Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân

Doç. Dr. Mustafa ASLAN, Dr. Şebnem CEYLAN APAYDIN

    Türk sinemasının auteur yönetmenleri arasında kabul edilen Derviş Zaim çağdaşları arasında sinemayla çok yönlü ilişki kurması bakımından farklı bir yerde durmaktadır. Zaim'in her filminde köklü geleneğe ve kadim metinlere referans vererek anlattığı hikayeler bir araya getirildiğinde daha geniş ve üst bir anlatısı olan başka bir hikâye ortaya çıkmaktadır. Ard arda izlendiği ve bütünlüklü bir bakışla bakıldığında başka ve asıl filmin sekansı gibi duran filmleri Zaim'i farklı kılan en önemli özelliğidir.

    Türk sinemasında anlatısı böylesine güçlü bir yönetmeni bu derleme kitapta tanımlamaya çalışmak oldukça güç. Farklı üniversitelerde ve farklı disiplinlerde akademik çalışma yapan 8 araştırmacıyla Derviş Zaim sinemasını anlamayı kolaylaştırmayı amaçladığımız bu kitabı, Zaim sinemasına çoklu bakabilmeyi ve yönetmen üzerine yapılacak sonraki çalışmalara zemin olması açısından önem arz etmektedir.

-Geleneksel Sanatlar ve Doğa Üçlemeleri Bağlamında Derviş Zaim Sineması
    Mustafa Aslan
-Derviş Zaim Sineması'nda, Cenneti Beklerken Filminin Yapım Tasarımı Süreçlerinde Mekânın Kurgusu
    Serdar Yılmaz 
-Somersault In A Coffin: Deprived Or Subaltern "A Pinch Of Irony, A Pice Of Love, A Spoonful Of Timidity”
    Hacer Aker
-Derviş Zaim Sinemasında Bir Belgesel: Paralel Yolculuklar
    Abdullah Mert
-Derviş Zaim'in "Cenneti Beklerken" Filminin Sunduğu Tarihsel Argümanların Dönemi Aydınlatan Eserlerle Karşılaştırılması
    Menderes Akdağ & Serhat Yetimova
-Understanding The Place Of Cultural Elements In Cinema In The Context Of The Relationship Between Reality And Miniature
    Şebnem Ceylan Apaydın
-İçine Bir Ulusun Acılarını Sığdıran Flaşbellek
    Muzaffer Musab Yılmaz 
-Flanörlükle Berduşluk Arasında: Mahsun Süpertitiz
    Doğuşcan Göker 


Nom du livre : Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
ISBN : 978-625-6960-73-2
Auteur : Doç. Dr. Mustafa ASLAN, Dr. Şebnem CEYLAN APAYDIN
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 196
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Tunus'ta Toplum ve Siyaset
HIVAR VADİH
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Konya Mutfak Kültürü
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İslamofobi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selefilik
Medya Tartışmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Mevlana ve İslam
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ANLATIMLI BELAGAT
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Eşrefoğulları Kitabı
MUTUN VADİHA 2
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
MUTUN VADİHA 1
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Ceride-i Rüsûmiye
Yöresel Çorba Tarifleri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Eğitim Araştırmaları 2022
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İstihbarat Araştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Şehir ve Âlimleri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Kurumlarda Değerler
SARF BİLGİSİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hile ve İç Denetim
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Armağan Kültürü
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dijitalleşme ve Yönetim
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Eğitimde Dijitalleşme
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dondurma ve Sorbe
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Konya Turizm Rehberi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
The Rise Of Populism
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Eğitim Araştırmaları-2023
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Kürt Tarihi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Karamanoğulları Beyliği
Sosyal Yaşam ve Kadın
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Medıcal and Aromatıc Plants
Ramazanoğulları Beyliği
Kamus-ı Teşrih
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı