Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi

Doç. Dr. Yasin BİLİM

Turizm bölgeler üzerinde olumlu ve olumsuz ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkilere neden olabilmektedir. Turizmin bölgeler üzerinde meydana getirdiği bu etkilerden ilk etkilenenlerin başında ise yerel halk gelmektedir. Turizmin bölgeler üzerindeki olumlu etkileri yerel halkın yaşam kalitesini artırırken, olumsuz etkileri de yerel halkın yaşam kalitesini azaltmaktadır. Bu kitapta turizm yoluyla TRB1 Bölgesinde yaşayan yerel halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla da turizm planlamalarında turistik destinasyonlardaki doğal, kültürel ve beşeri kaynakların da yerel halkın yaşam kalitesinin gözetilecek şekilde kullanılması gerekmektedir. Araştırma sonucunda turizmin TRB1 Bölgesinde yaşayan yerel halkın yaşam kalitesini olumlu olarak etkilediği tespit edilmiştir. Bu da bölge halkının turizme yönelik algılarının olumlu olduğunu, turizme olan desteğinin de artmaya başladığını göstermektedir. 


Nom du livre : Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
ISBN : 978-625-6960-57-2
Auteur : Doç. Dr. Yasin BİLİM
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 256
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Ramazanoğulları Beyliği
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Ceride-i Rüsûmiye
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ANLATIMLI ARAPÇA
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Konya Turizm Rehberi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Eğitim Araştırmaları-2023
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
İstihbarat Araştırmaları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
MUTUN VADİHA 2
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Eşrefoğulları Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Şehir ve Âlimleri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dondurma ve Sorbe
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
MUTUN VADİHA 1
Kürt Tarihi
Konya Mutfak Kültürü
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kamus-ı Teşrih
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Medya Tartışmaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Sâhib Ata Araştırmaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijitalleşme ve Yönetim
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Eğitimde Dijitalleşme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yöresel Çorba Tarifleri
Medıcal and Aromatıc Plants
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İslamofobi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Armağan Kültürü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Eğitim Araştırmaları 2022
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
The Rise Of Populism
HIVAR VADİH
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kurumlarda Değerler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Selefilik
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hile ve İç Denetim
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ANLATIMLI BELAGAT
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
SARF BİLGİSİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mevlana ve İslam
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri