Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi

Doç. Dr. Yasin BİLİM

Turizm bölgeler üzerinde olumlu ve olumsuz ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkilere neden olabilmektedir. Turizmin bölgeler üzerinde meydana getirdiği bu etkilerden ilk etkilenenlerin başında ise yerel halk gelmektedir. Turizmin bölgeler üzerindeki olumlu etkileri yerel halkın yaşam kalitesini artırırken, olumsuz etkileri de yerel halkın yaşam kalitesini azaltmaktadır. Bu kitapta turizm yoluyla TRB1 Bölgesinde yaşayan yerel halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla da turizm planlamalarında turistik destinasyonlardaki doğal, kültürel ve beşeri kaynakların da yerel halkın yaşam kalitesinin gözetilecek şekilde kullanılması gerekmektedir. Araştırma sonucunda turizmin TRB1 Bölgesinde yaşayan yerel halkın yaşam kalitesini olumlu olarak etkilediği tespit edilmiştir. Bu da bölge halkının turizme yönelik algılarının olumlu olduğunu, turizme olan desteğinin de artmaya başladığını göstermektedir. 


Kitap Adı : Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
ISBN : 978-625-6960-57-2
Yazar : Doç. Dr. Yasin BİLİM
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 256
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Eşrefoğulları Kitabı
Kurumlarda Değerler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kürt Tarihi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Kamus-ı Teşrih
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İslamofobi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
HIVAR VADİH
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Eğitim Araştırmaları-2023
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Şehir ve Âlimleri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Konya Mutfak Kültürü
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
SARF BİLGİSİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Armağan Kültürü
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hegemonya Karşı Hegemonya
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Mevlana ve İslam
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Ramazanoğulları Beyliği
Eğitim Araştırmaları 2022
Dondurma ve Sorbe
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Medıcal and Aromatıc Plants
Medya Tartışmaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Hile ve İç Denetim
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
İstihbarat Araştırmaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ANLATIMLI BELAGAT
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ANLATIMLI ARAPÇA
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
MUTUN VADİHA 2
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Sâhib Ata Araştırmaları
Dijitalleşme ve Yönetim
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Ceride-i Rüsûmiye
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Karamanoğulları Beyliği
Selefilik
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Eğitimde Dijitalleşme
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
MUTUN VADİHA 1
The Rise Of Populism
Yöresel Çorba Tarifleri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Konya Turizm Rehberi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları