Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)

Hande GÜNDÜZ

18 Mayıs 1944 tarihinde ata topraklarından acımasızca sürülen Kırım Türkleri, yıllar sonra hem itibarlarını yeniden elde etmek hem de Kırım'a dönmek için Sovyet yönetimine karşı büyük bir mücadele başlatmışlardır. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu önderliğinde oluşturulan Millî Hareket kapsamında birçok kadın da 1950'den itibaren vatan mücadelesi safında yerini almıştır. Onlar ilk olarak sürgün edildikleri bölgelerde kısa süreliğine de olsa yeni bir yaşam tarzı oluşturmuş akabinde ise yapacakları faaliyetlerle ilgili bir taslak hazırlamışlardır. Bu anlamda öncelikle ev toplantıları düzenlenmiş, metinlerin yazımı ve çoğaltma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Özellikle her bir kadın gösteri ve mitinglerde farklı bir vazifeyle görevlendirilerek meydanlarda taleplerini dile getirmişlerdir. Kırım Türklerinin, Kırım'a yerleşmelerini engelleyen 5 Eylül 1967 Kararnamesi'nden sonra ise zirveye ulaşan Millî Hareket neticesinde birçok kişi Kırım'a dönmeyi başarmıştır. Ancak o dönemde insanların Kırım'da ne barınabilecekleri bir evleri ne de ev kurmaya yetecek kadar maddi gelirleri veya malzemeleri vardı. Bu anlamda yine kadınların gayretleriyle kurulan gruplar aracılığıyla mesele bir nebze de olsun çözüme kavuşturulmuş ve binlerce kadın Kırım'da olmanın mutluluğuna erişmiştir. 


Nom du livre : Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
ISBN : 978-625-6960-55-8
Auteur : Hande GÜNDÜZ
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 132
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Medya Tartışmaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ANLATIMLI BELAGAT
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
The Rise Of Populism
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Konya Turizm Rehberi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
İslamofobi
Kamus-ı Teşrih
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Medıcal and Aromatıc Plants
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Eğitim Araştırmaları 2022
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
HIVAR VADİH
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Kurumlarda Değerler
Kürt Tarihi
Sâhib Ata Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Ramazanoğulları Beyliği
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İstihbarat Araştırmaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Sosyal Yaşam ve Kadın
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dondurma ve Sorbe
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
MUTUN VADİHA 1
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
MUTUN VADİHA 2
ANLATIMLI ARAPÇA
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Eğitimde Dijitalleşme
SARF BİLGİSİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Eğitim Araştırmaları-2023
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Armağan Kültürü
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Ceride-i Rüsûmiye
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yöresel Çorba Tarifleri
Selefilik
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Hile ve İç Denetim
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Eşrefoğulları Kitabı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Uygulamalı Hayvan Islahı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Mevlana ve İslam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dijitalleşme ve Yönetim
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Karamanoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Şehir ve Âlimleri
Konya Mutfak Kültürü
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda