Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)

Hande GÜNDÜZ

18 Mayıs 1944 tarihinde ata topraklarından acımasızca sürülen Kırım Türkleri, yıllar sonra hem itibarlarını yeniden elde etmek hem de Kırım'a dönmek için Sovyet yönetimine karşı büyük bir mücadele başlatmışlardır. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu önderliğinde oluşturulan Millî Hareket kapsamında birçok kadın da 1950'den itibaren vatan mücadelesi safında yerini almıştır. Onlar ilk olarak sürgün edildikleri bölgelerde kısa süreliğine de olsa yeni bir yaşam tarzı oluşturmuş akabinde ise yapacakları faaliyetlerle ilgili bir taslak hazırlamışlardır. Bu anlamda öncelikle ev toplantıları düzenlenmiş, metinlerin yazımı ve çoğaltma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Özellikle her bir kadın gösteri ve mitinglerde farklı bir vazifeyle görevlendirilerek meydanlarda taleplerini dile getirmişlerdir. Kırım Türklerinin, Kırım'a yerleşmelerini engelleyen 5 Eylül 1967 Kararnamesi'nden sonra ise zirveye ulaşan Millî Hareket neticesinde birçok kişi Kırım'a dönmeyi başarmıştır. Ancak o dönemde insanların Kırım'da ne barınabilecekleri bir evleri ne de ev kurmaya yetecek kadar maddi gelirleri veya malzemeleri vardı. Bu anlamda yine kadınların gayretleriyle kurulan gruplar aracılığıyla mesele bir nebze de olsun çözüme kavuşturulmuş ve binlerce kadın Kırım'da olmanın mutluluğuna erişmiştir. 


Kitap Adı : Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
ISBN : 978-625-6960-55-8
Yazar : Hande GÜNDÜZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 132
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dondurma ve Sorbe
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Kamus-ı Teşrih
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Ceride-i Rüsûmiye
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
ANLATIMLI BELAGAT
The Rise Of Populism
SARF BİLGİSİ
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Konya Mutfak Kültürü
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eşrefoğulları Kitabı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Ramazanoğulları Beyliği
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Eğitim Araştırmaları 2022
Eğitim Araştırmaları-2023
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Eğitimde Dijitalleşme
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Medya Tartışmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Konya Turizm Rehberi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Kurumlarda Değerler
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
MUTUN VADİHA 1
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hile ve İç Denetim
Armağan Kültürü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İslamofobi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Medıcal and Aromatıc Plants
Mevlana ve İslam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yöresel Çorba Tarifleri
HIVAR VADİH
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İstihbarat Araştırmaları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
ANLATIMLI ARAPÇA
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Selefilik
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Şehir ve Âlimleri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sâhib Ata Araştırmaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijitalleşme ve Yönetim
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kürt Tarihi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
MUTUN VADİHA 2
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Karamanoğulları Beyliği
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijital Çağda Finansal Sorunlar