Hile ve İç Denetim

Doç. Dr. Murat KARAHAN, Merve SAĞIR

Muhasebede karşılaşılan hile kavramının insan temelli olarak karşımıza çıkmaktadır. Hilenin önüne geçebilmek için etkin bir iç denetim faaliyetlerinin olması gerekmektedir. Etkin bir iç denetim faaliyetlerinin olması, hilenin baskı, fırsat ve haklı gösterme gibi unsurları işletme yönetimindeki etkin bir denetim ve raporlama oluşturmaktadır.  
İç denetim faaliyeti işletmelerde meydana gelebilecek muhasebe hilelerinin önlenmesini sağlayarak işletmenin muhasebe sisteminin doğru çalışmasını temin edecektir.  İç denetim işletmelerde yaşanabilecek zimmet, vergi kaçırma, yolsuzluk gibi unsurların önüne geçebilecektir. 
 “Hile ve İç Denetim”  adlı bu kitabımızda, iç denetim sayesinde hilenin nasıl önlenebileceği, verimliliğinin nasıl artırılacağı, yolsuzlukların önlenmesi ile birlikte işletmenin daha nasıl rekabetçi bir yapıya kavuşacağı anlatılmaya çalışılmıştır. Okuyucularına faydalı olması dileğiyle…


Kitap Adı : Hile ve İç Denetim
ISBN : 978-625-6960-30-5
Yazar : Doç. Dr. Murat KARAHAN, Merve SAĞIR
Baskı Sayısı : 92
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 92
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Konya Mutfak Kültürü
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ANLATIMLI BELAGAT
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Selefilik
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Medya Tartışmaları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
The Rise Of Populism
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Medıcal and Aromatıc Plants
Dijitalleşme ve Yönetim
Karamanoğulları Beyliği
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Kamus-ı Teşrih
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Eşrefoğulları Kitabı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
SARF BİLGİSİ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Ramazanoğulları Beyliği
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Ceride-i Rüsûmiye
MUTUN VADİHA 1
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Eğitim Araştırmaları-2023
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Kurumlarda Değerler
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İslamofobi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dondurma ve Sorbe
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kürt Tarihi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ANLATIMLI ARAPÇA
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
MUTUN VADİHA 2
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitimde Dijitalleşme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Eğitim Araştırmaları 2022
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İstihbarat Araştırmaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Şehir ve Âlimleri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Armağan Kültürü
Sâhib Ata Araştırmaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Konya Turizm Rehberi
Yöresel Çorba Tarifleri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Hile ve İç Denetim
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
HIVAR VADİH
Mevlana ve İslam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı