Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)

Doç. Dr. Yakup KAYA, Doç. Dr. Ersin MÜEZZİNOĞLU

Psikolojik savaş, stratejik iletişim ve posttruth'un kesişimi, kamuoyunu manipüle etmek ve stratejik hedeflere ulaşmak için propaganda ve yanlış bilgilendirmenin kullanılmasında görülebilir. Sosyal medyanın yükselişi ve çevrimiçi bilginin çoğalması, hükümetlerin, kuruluşların ve bireylerin yanlış bilgi ve propaganda yaymasını kolaylaştırdı. Bu, psikolojik savaşın ve stratejik iletişimin demokratik toplumlar üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri ve posttruth'un yayılmasıyla mücadelenin zorlukları hakkında endişelere yol açtı. Genel olarak, psikolojik savaş, stratejik iletişim ve posttruth, kamuoyunu önemli ölçüde etkileme ve toplumsal tutum ve davranışları şekillendirme potansiyeline sahip karmaşık ve çok yönlü olgulardır. Bu kavramların kesiştiği ve toplumu etkilediği yolları anlamak, günümüzün bilgiye doymuş dünyasında çok önemlidir.


Kitap Adı : Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
ISBN : 978-625-6960-38-1
Yazar : Doç. Dr. Yakup KAYA, Doç. Dr. Ersin MÜEZZİNOĞLU
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 440
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Ceride-i Rüsûmiye
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Konya Mutfak Kültürü
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
ANLATIMLI BELAGAT
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Medıcal and Aromatıc Plants
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Eğitim Araştırmaları-2023
Konya Turizm Rehberi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Kamus-ı Teşrih
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Şehir ve Âlimleri
Kürt Tarihi
Eşrefoğulları Kitabı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
MUTUN VADİHA 1
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Eğitim Araştırmaları 2022
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Mevlana ve İslam
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Selefilik
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İslamofobi
The Rise Of Populism
İstihbarat Araştırmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sâhib Ata Araştırmaları
SARF BİLGİSİ
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ANLATIMLI ARAPÇA
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Hile ve İç Denetim
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Eğitimde Dijitalleşme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Sosyal Yaşam ve Kadın
HIVAR VADİH
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 2
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Armağan Kültürü
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Ramazanoğulları Beyliği
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yöresel Çorba Tarifleri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Medya Tartışmaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Kurumlarda Değerler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dondurma ve Sorbe
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dijitalleşme ve Yönetim
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Karamanoğulları Beyliği
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım