Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)

Doç. Dr. Yakup KAYA, Doç. Dr. Ersin MÜEZZİNOĞLU

Psikolojik savaş, stratejik iletişim ve posttruth'un kesişimi, kamuoyunu manipüle etmek ve stratejik hedeflere ulaşmak için propaganda ve yanlış bilgilendirmenin kullanılmasında görülebilir. Sosyal medyanın yükselişi ve çevrimiçi bilginin çoğalması, hükümetlerin, kuruluşların ve bireylerin yanlış bilgi ve propaganda yaymasını kolaylaştırdı. Bu, psikolojik savaşın ve stratejik iletişimin demokratik toplumlar üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri ve posttruth'un yayılmasıyla mücadelenin zorlukları hakkında endişelere yol açtı. Genel olarak, psikolojik savaş, stratejik iletişim ve posttruth, kamuoyunu önemli ölçüde etkileme ve toplumsal tutum ve davranışları şekillendirme potansiyeline sahip karmaşık ve çok yönlü olgulardır. Bu kavramların kesiştiği ve toplumu etkilediği yolları anlamak, günümüzün bilgiye doymuş dünyasında çok önemlidir.


Nom du livre : Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
ISBN : 978-625-6960-38-1
Auteur : Doç. Dr. Yakup KAYA, Doç. Dr. Ersin MÜEZZİNOĞLU
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 440
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

HIVAR VADİH
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Selefilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Kamus-ı Teşrih
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ANLATIMLI BELAGAT
Hile ve İç Denetim
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Şehir ve Âlimleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Armağan Kültürü
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dondurma ve Sorbe
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mevlana ve İslam
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dijitalleşme ve Yönetim
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Sâhib Ata Araştırmaları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kurumlarda Değerler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Eğitim Araştırmaları 2022
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İslamofobi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Kürt Tarihi
Yöresel Çorba Tarifleri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Konya Mutfak Kültürü
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Medıcal and Aromatıc Plants
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
MUTUN VADİHA 1
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İstihbarat Araştırmaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Eğitimde Dijitalleşme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Karamanoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
SARF BİLGİSİ
Ramazanoğulları Beyliği
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
The Rise Of Populism
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Konya Turizm Rehberi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ANLATIMLI ARAPÇA
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hegemonya Karşı Hegemonya
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eğitim Araştırmaları-2023
Medya Tartışmaları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
MUTUN VADİHA 2
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Eşrefoğulları Kitabı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Ceride-i Rüsûmiye
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre