Dijitalleşme ve Yönetim

Mehmet İNCE, Ayşe ALİCAN ŞEN

 Araştırmacıların ve akademisyenlerin son yıllarda hayli ilgisini çeken dijitalleşme konusu kamu yönetimi, işletme, sağlık yönetimi ve sosyal hizmet disiplinleri için yeni yeni çalışılmaya başlayan bir konudur. Elinizdeki kitap, farklı disiplinlerden konularında uzman akademisyenler tarafından kaleme alınmıştır. Dijitalleşme, zorunlu araçlar yardımıyla modern yapıları işleyerek kendine özgü bir digi-modern süreci ortaya koymaktadır. Bilginin nasıl işlendiği ya da işlenen bilginin dijitalleşmesinin ötesinde toplumsal dönüşümleri göz ardı etmeyen yeni bakış açılarına ihtiyacımız her zamankinden fazladır. Dijital dönüşümün güçlendirici, çözüm üretici ve yönlendirici yanlarına bakmamızı sağlayacak akademik çalışmalar yanında bizlere çeşitli içgörüler, çerçeveler ve bakış açıları kazandıracak bilgi üretimine ihtiyacımız var. Bu kitap, böyle bir yönelimin sonucu olarak toplumsal yapıların ve kurumların dijitalleşme perspektifi temelinde yeniden inşa sürecini ele almaktadır.  
"Dijital dönüşüm doğru yapıldığında, bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibidir, ancak yanlış yapıldığında sahip olduğunuz tek şey gerçekten hızlı bir tırtıl." George Westerman.


Nom du livre : Dijitalleşme ve Yönetim
ISBN : 978-625-6960-19-0
Auteur : Mehmet İNCE, Ayşe ALİCAN ŞEN
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 226
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Eğitim Araştırmaları-2023
Mevlana ve İslam
İslamofobi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hegemonya Karşı Hegemonya
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
İstihbarat Araştırmaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Ramazanoğulları Beyliği
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Kürt Tarihi
HIVAR VADİH
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Konya Turizm Rehberi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Sâhib Ata Araştırmaları
Karamanoğulları Beyliği
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yöresel Çorba Tarifleri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Sosyal Yaşam ve Kadın
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Medıcal and Aromatıc Plants
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
SARF BİLGİSİ
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
The Rise Of Populism
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Medya Tartışmaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Eğitim Araştırmaları 2022
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ANLATIMLI ARAPÇA
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Eğitimde Dijitalleşme
Dondurma ve Sorbe
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 1
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Kamus-ı Teşrih
Kurumlarda Değerler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
ANLATIMLI BELAGAT
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Selefilik
Konya Mutfak Kültürü
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Şehir ve Âlimleri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Hile ve İç Denetim
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Dijitalleşme ve Yönetim
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Ceride-i Rüsûmiye
Armağan Kültürü
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
MUTUN VADİHA 2
Eşrefoğulları Kitabı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı