Dijitalleşme ve Yönetim

Mehmet İNCE, Ayşe ALİCAN ŞEN

 Araştırmacıların ve akademisyenlerin son yıllarda hayli ilgisini çeken dijitalleşme konusu kamu yönetimi, işletme, sağlık yönetimi ve sosyal hizmet disiplinleri için yeni yeni çalışılmaya başlayan bir konudur. Elinizdeki kitap, farklı disiplinlerden konularında uzman akademisyenler tarafından kaleme alınmıştır. Dijitalleşme, zorunlu araçlar yardımıyla modern yapıları işleyerek kendine özgü bir digi-modern süreci ortaya koymaktadır. Bilginin nasıl işlendiği ya da işlenen bilginin dijitalleşmesinin ötesinde toplumsal dönüşümleri göz ardı etmeyen yeni bakış açılarına ihtiyacımız her zamankinden fazladır. Dijital dönüşümün güçlendirici, çözüm üretici ve yönlendirici yanlarına bakmamızı sağlayacak akademik çalışmalar yanında bizlere çeşitli içgörüler, çerçeveler ve bakış açıları kazandıracak bilgi üretimine ihtiyacımız var. Bu kitap, böyle bir yönelimin sonucu olarak toplumsal yapıların ve kurumların dijitalleşme perspektifi temelinde yeniden inşa sürecini ele almaktadır.  
"Dijital dönüşüm doğru yapıldığında, bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibidir, ancak yanlış yapıldığında sahip olduğunuz tek şey gerçekten hızlı bir tırtıl." George Westerman.


Kitap Adı : Dijitalleşme ve Yönetim
ISBN : 978-625-6960-19-0
Yazar : Mehmet İNCE, Ayşe ALİCAN ŞEN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 226
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İslamofobi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kürt Tarihi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hile ve İç Denetim
Mevlana ve İslam
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kurumlarda Değerler
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
MUTUN VADİHA 2
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Konya Mutfak Kültürü
Ceride-i Rüsûmiye
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
ANLATIMLI BELAGAT
Kamus-ı Teşrih
MUTUN VADİHA 1
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Eğitimde Dijitalleşme
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Şehir ve Âlimleri
Armağan Kültürü
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Eğitim Araştırmaları-2023
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ANLATIMLI ARAPÇA
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Karamanoğulları Beyliği
Medya Tartışmaları
The Rise Of Populism
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yöresel Çorba Tarifleri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Ramazanoğulları Beyliği
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Eşrefoğulları Kitabı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Konya Turizm Rehberi
SARF BİLGİSİ
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Sâhib Ata Araştırmaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Selefilik
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
İstihbarat Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dondurma ve Sorbe
Dijitalleşme ve Yönetim
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
HIVAR VADİH
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar