Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler

Faruk KARAASLAN, Yasemin DEMİREL

    Birlikte yaşama tecrübesinin sınırlarını toplumsal hafıza belirler. Toplumsal hafıza; siyasete, bedene, mekâna, kültüre, isimlendirmeye ve anlatıya yansıyarak gündelik hayatta kesitler, fragmanlar sunar. Kesitlerin her parçasında yer alan hatırladıklarımız ve unuttuklarımız bizim kim olduğumuzu ve ortak değerlerimizi belirler. Sosyolojide hafızayı önemli kılan unsur da bu hatırladıklarımız ve unuttuklarımızdır. Kitap boyunca her yazarın kendisine sorduğu ve peşine düştüğü soru şuydu: “Ne hatırlıyoruz ve nasıl hatırlıyoruz? Ya da neyi nasıl unuttuk?”

    Bu kitap hafızanın gündelik hayata yansımalarının izini sürmektedir. Birçoğu saha çalışmasından oluşan kitap bölümleri, toplumsal hatırlamaya ve unutmaya dair değiniler barındırmaktadır. Böylelikle toplumsal hayatımızın sosyolojik analizine hafıza üzerinden kapı aralamaktadır.


Nom du livre : Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
ISBN : 978-625-6960-34-3
Auteur : Faruk KARAASLAN, Yasemin DEMİREL
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 226
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Şehir ve Âlimleri
ANLATIMLI ARAPÇA
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Hile ve İç Denetim
ANLATIMLI BELAGAT
HIVAR VADİH
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Ceride-i Rüsûmiye
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Konya Turizm Rehberi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Medya Tartışmaları
Yöresel Çorba Tarifleri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Eşrefoğulları Kitabı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Konya Mutfak Kültürü
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Kamus-ı Teşrih
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
The Rise Of Populism
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Eğitim Araştırmaları 2022
Karamanoğulları Beyliği
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Eğitim Araştırmaları-2023
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İslamofobi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Kürt Tarihi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
MUTUN VADİHA 1
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Armağan Kültürü
Eğitimde Dijitalleşme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
SARF BİLGİSİ
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Selefilik
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Kurumlarda Değerler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
MUTUN VADİHA 2
Dondurma ve Sorbe
Medıcal and Aromatıc Plants
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Ramazanoğulları Beyliği
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijitalleşme ve Yönetim
Mevlana ve İslam
İstihbarat Araştırmaları