Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler

Faruk KARAASLAN, Yasemin DEMİREL

    Birlikte yaşama tecrübesinin sınırlarını toplumsal hafıza belirler. Toplumsal hafıza; siyasete, bedene, mekâna, kültüre, isimlendirmeye ve anlatıya yansıyarak gündelik hayatta kesitler, fragmanlar sunar. Kesitlerin her parçasında yer alan hatırladıklarımız ve unuttuklarımız bizim kim olduğumuzu ve ortak değerlerimizi belirler. Sosyolojide hafızayı önemli kılan unsur da bu hatırladıklarımız ve unuttuklarımızdır. Kitap boyunca her yazarın kendisine sorduğu ve peşine düştüğü soru şuydu: “Ne hatırlıyoruz ve nasıl hatırlıyoruz? Ya da neyi nasıl unuttuk?”

    Bu kitap hafızanın gündelik hayata yansımalarının izini sürmektedir. Birçoğu saha çalışmasından oluşan kitap bölümleri, toplumsal hatırlamaya ve unutmaya dair değiniler barındırmaktadır. Böylelikle toplumsal hayatımızın sosyolojik analizine hafıza üzerinden kapı aralamaktadır.


Kitap Adı : Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
ISBN : 978-625-6960-34-3
Yazar : Faruk KARAASLAN, Yasemin DEMİREL
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 226
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kamus-ı Teşrih
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
MUTUN VADİHA 2
Ceride-i Rüsûmiye
İstihbarat Araştırmaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ANLATIMLI ARAPÇA
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Eşrefoğulları Kitabı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları 2022
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Kürt Tarihi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dondurma ve Sorbe
Medıcal and Aromatıc Plants
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dijitalleşme ve Yönetim
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İslamofobi
Konya Turizm Rehberi
Eğitim Araştırmaları-2023
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yöresel Çorba Tarifleri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
The Rise Of Populism
Hegemonya Karşı Hegemonya
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Eğitimde Dijitalleşme
Şehir ve Âlimleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
MUTUN VADİHA 1
Hile ve İç Denetim
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Sâhib Ata Araştırmaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Armağan Kültürü
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Medya Tartışmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Karamanoğulları Beyliği
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Mevlana ve İslam
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
SARF BİLGİSİ
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Konya Mutfak Kültürü
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selefilik
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Uygulamalı Hayvan Islahı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
HIVAR VADİH
Kurumlarda Değerler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat