Armağan Kültürü

Prof. Dr. Mehmet BİREKUL

    Bu çalışma insan davranışlarının bir kültür aktarımı içerisinde sürekliliğini korurken bu davranışları yönlendiren zihniyet dünyasının dönemin paradigması ile ilişkili olarak değiştiği iddiasını dile getirmektedir. Bu kültürel gerçekliğin gündelik hayattaki en güzel karşılıklarından birisi de "hediyeleşme" alışkanlıklarıdır. Armağan kültürü olarak ifade edebileceğiz hediyeleşme davranışı, geçmişten günümüze tüm toplumlarda karşılığı olan sosyal, kültürel ve ekonomik bir davranış biçimidir. Geleneksel toplumlarda mübadelenin, otoritenin ve kutsalın hâkim olduğu potlaç kültürü içerisinde kendisini ifade eden bu bağış kültürü, benzer bir biçimde günümüz toplumlarında özel günlerde ve ritüelleşen gelenekler içerisinde karşılıklı değiş-tokuşun, güç gösteriminin ve kutsal arayışının bir araçsalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma göstermiştir ki, gündelik hayat içerisinde sıkça tekrarlanan ve geçmişten günümüze hayatın ritmi içerisinde önemli bir yer tutan hediyeleşme kültürü, Türk toplumu için de sosyal, kültürel ve ekonomik önemi korumakta ancak modern dünyanın içerisinde bulunduğu dönüşüme paralel olarak bir anlamda kutsaldan sekülere doğru dönüşmektedir.


Kitap Adı : Armağan Kültürü
ISBN : 978-625-8080-66-7
Yazar : Prof. Dr. Mehmet BİREKUL
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 142
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Medya Tartışmaları
Armağan Kültürü
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dondurma ve Sorbe
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İstihbarat Araştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Eşrefoğulları Kitabı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Şehir ve Âlimleri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
The Rise Of Populism
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hegemonya Karşı Hegemonya
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Konya Turizm Rehberi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Medıcal and Aromatıc Plants
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Uygulamalı Hayvan Islahı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
İslamofobi
Yöresel Çorba Tarifleri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Sosyal Yaşam ve Kadın
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
SARF BİLGİSİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Kamus-ı Teşrih
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Ceride-i Rüsûmiye
ANLATIMLI ARAPÇA
MUTUN VADİHA 1
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dijitalleşme ve Yönetim
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Eğitim Araştırmaları 2022
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Mevlana ve İslam
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kurumlarda Değerler
Ramazanoğulları Beyliği
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Karamanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 2
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Sâhib Ata Araştırmaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Eğitimde Dijitalleşme
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
ANLATIMLI BELAGAT
Konya Mutfak Kültürü
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Selefilik
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Kürt Tarihi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
HIVAR VADİH
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU