Armağan Kültürü

Prof. Dr. Mehmet BİREKUL

    Bu çalışma insan davranışlarının bir kültür aktarımı içerisinde sürekliliğini korurken bu davranışları yönlendiren zihniyet dünyasının dönemin paradigması ile ilişkili olarak değiştiği iddiasını dile getirmektedir. Bu kültürel gerçekliğin gündelik hayattaki en güzel karşılıklarından birisi de "hediyeleşme" alışkanlıklarıdır. Armağan kültürü olarak ifade edebileceğiz hediyeleşme davranışı, geçmişten günümüze tüm toplumlarda karşılığı olan sosyal, kültürel ve ekonomik bir davranış biçimidir. Geleneksel toplumlarda mübadelenin, otoritenin ve kutsalın hâkim olduğu potlaç kültürü içerisinde kendisini ifade eden bu bağış kültürü, benzer bir biçimde günümüz toplumlarında özel günlerde ve ritüelleşen gelenekler içerisinde karşılıklı değiş-tokuşun, güç gösteriminin ve kutsal arayışının bir araçsalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma göstermiştir ki, gündelik hayat içerisinde sıkça tekrarlanan ve geçmişten günümüze hayatın ritmi içerisinde önemli bir yer tutan hediyeleşme kültürü, Türk toplumu için de sosyal, kültürel ve ekonomik önemi korumakta ancak modern dünyanın içerisinde bulunduğu dönüşüme paralel olarak bir anlamda kutsaldan sekülere doğru dönüşmektedir.


Kitap Adı : Armağan Kültürü
ISBN : 978-625-8080-66-7
Yazar : Prof. Dr. Mehmet BİREKUL
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 142
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Karamanoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Medya Tartışmaları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yöresel Çorba Tarifleri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hile ve İç Denetim
ANLATIMLI BELAGAT
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
ANLATIMLI ARAPÇA
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Sâhib Ata Araştırmaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Hegemonya Karşı Hegemonya
Ceride-i Rüsûmiye
MUTUN VADİHA 1
Dijitalleşme ve Yönetim
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Armağan Kültürü
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
The Rise Of Populism
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İstihbarat Araştırmaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Eğitimde Dijitalleşme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
SARF BİLGİSİ
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Eşrefoğulları Kitabı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kürt Tarihi
Selefilik
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Şehir ve Âlimleri
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Kamus-ı Teşrih
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Sosyal Yaşam ve Kadın
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Eğitim Araştırmaları-2023
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İslamofobi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Konya Turizm Rehberi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dondurma ve Sorbe
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kurumlarda Değerler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
MUTUN VADİHA 2
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Mevlana ve İslam
Medıcal and Aromatıc Plants
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
HIVAR VADİH
Ramazanoğulları Beyliği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Eğitim Araştırmaları 2022
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Konya Mutfak Kültürü
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları