Din Eğitiminin Güncel Problemleri

Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR, Doç. Dr. M. Fatih TURANALP, Arş. Gör. Müslime ÖREKLİ

    Din eğitimi bilimi, kuramsal boyutu da içerisinde barındıran pratik araştırmalar yönüyle din olgusunu ve eğitim gerçekliğini geniş bir perspektifte ele alma imkânına sahiptir. Tarih, felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi bilimlerle paydaş olan ve konuları ele alış biçimiyle disiplinler arası bir bakış açısına sahip olan din eğitimi bilimi, alanın güncel problemleri üzerinde yaptığı araştırmalar ve elde ettiği sonuçlarla uygulama boyutunda bir gelişimi de hedeflemektedir. Aşkın boyutu olan din olgusunun insanla kesiştiği noktada bir de insandan insana geçişliliğin devreye girmesi yani örgün, yaygın ve informal yönüyle eğitim olgusunun alanın kapsamı içerisinde bulunması, din eğitimi bilimini geniş bir çerçeveye oturtmaktadır. Bu nedenle, alanın temel konuları kadar güncel gerçekliğin ve uygulama alanından devşirilen yeni verilerin de dikkate alınması gerekmektedir. 
    Din eğitimi alanının güncel problemlerine odaklanan ve örgün, yaygın ve informal din eğitimi alanlarında araştırma verilerini içeren bu eser, aynı zamanda din eğitimi tarihi ve din eğitimi felsefesi gibi alanlara da değinmek suretiyle din eğitimi bilimine güncel bir bakış açısı getirmeyi amaçlamaktadır. 


Kitap Adı : Din Eğitiminin Güncel Problemleri
ISBN : 978-625-8080-77-3
Yazar : Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR, Doç. Dr. M. Fatih TURANALP, Arş. Gör. Müslime ÖREKLİ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 370
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

İslamofobi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
ANLATIMLI BELAGAT
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Mevlana ve İslam
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Ramazanoğulları Beyliği
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eğitimde Dijitalleşme
Hegemonya Karşı Hegemonya
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
HIVAR VADİH
Dijitalleşme ve Yönetim
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları 2022
Medya Tartışmaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ANLATIMLI ARAPÇA
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Sâhib Ata Araştırmaları
Eşrefoğulları Kitabı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Sosyal Yaşam ve Kadın
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kurumlarda Değerler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Armağan Kültürü
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Ceride-i Rüsûmiye
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Hile ve İç Denetim
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dondurma ve Sorbe
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
SARF BİLGİSİ
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
İstihbarat Araştırmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
MUTUN VADİHA 2
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
MUTUN VADİHA 1
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yöresel Çorba Tarifleri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
The Rise Of Populism
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Eğitim Araştırmaları-2023
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Konya Mutfak Kültürü
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Medıcal and Aromatıc Plants
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Selefilik
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Karamanoğulları Beyliği
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Konya Turizm Rehberi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Şehir ve Âlimleri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kürt Tarihi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Kamus-ı Teşrih
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı