Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"

Doç. Dr. Ahmet GÜVEN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sinan TAM

Bazı konular vardır herkesin üzerinde konuştuğu fakat konuşanların çok azının fikir sahibi olduğu. İşte Metaverse'de bu konulardan biridir. Metaverse bugün için geleceğin teknolojisi olarak görülse de meselenin fazla abartıldığını düşünenler de yok değil. Bazıları Metaverse'ü merkeziyetsizliği ve şeffaflığı pekiştirip bugünkü siyasal kavramları değiştirecek hatta devlet kavramını törpüleyecek yeni bir dünya düzeni olarak görmektedir. Bazıları ise bugün bir pazarlama taktiği hatta daha özgür olacağımız algısını oluşturacak bir illüzyon olarak bunu düşünmektedir. Öyle veya böyle kavram, akademinin kucağına bir tartışma nesnesi olarak düşmüş durumda. Elinizdeki bu çalışmaya akademinin gösterdiği ilgi de bunun bir kanıtı niteliğindedir. Eksiklikleri ve kusurlarıyla bu çalışma, Türkiye'de Metaverse hakkında iletişim disiplini ve bu disiplinle ilgili alanları da içerisinde barındıran ilk editoryal kitap çalışmasıdır.

Bu kitap, “Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi” alt başlığıyla toplam on üç metinden meydana geliyor. İlk iki metin doğrudan Metaverse ve reklam ilişkisinin ele alındığı metinler iken sonraki iki çalışma, reklamın yanı sıra pazarlama, dijital pazarlama ve marka iletişimini de ele alıyor. Metaverse evrenindeki etkileyicilerin (influencer) incelendiği çalışmayı, işletme yönetimi ile örgüt kültürünün Metaverse ile ilişkisini değerlendiren iki çalışma takip ediyor. Metaverse'ün ekonomi boyutuna değinen iki çalışmadan biri merkeziyetsiz finans kavramı etrafında inceleme yaparken diğeriyse kripto paraların rolünü değerlendiriyor.  Metaverse ve sağlık iletişimi, sosyal medya kullanıcılarının Metaverse'ü konumlandırma biçimleri, dijital oyunlar ve dijital kimlik konularını ele alan üç metinden sonra en son olarak Metaverse ile birlikte gelecekteki olası meslekleri inceleyen bir çalışmayla ikinci cilt nihayete eriyor.  


Nom du livre : Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
ISBN : 978-625-6960-10-7
Auteur : Doç. Dr. Ahmet GÜVEN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sinan TAM
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 326
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
HIVAR VADİH
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Medya Tartışmaları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Eğitim Araştırmaları 2022
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yöresel Çorba Tarifleri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
The Rise Of Populism
Kurumlarda Değerler
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dondurma ve Sorbe
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Konya Mutfak Kültürü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijitalleşme ve Yönetim
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İslamofobi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Selefilik
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hile ve İç Denetim
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
SARF BİLGİSİ
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Medıcal and Aromatıc Plants
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Ramazanoğulları Beyliği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Şehir ve Âlimleri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Uygulamalı Hayvan Islahı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
MUTUN VADİHA 2
Eğitimde Dijitalleşme
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Ceride-i Rüsûmiye
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Konya Turizm Rehberi
İstihbarat Araştırmaları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 1
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Mevlana ve İslam
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ANLATIMLI ARAPÇA
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Eğitim Araştırmaları-2023
Kürt Tarihi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sosyal Yaşam ve Kadın
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Eşrefoğulları Kitabı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sâhib Ata Araştırmaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kamus-ı Teşrih
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Armağan Kültürü
ANLATIMLI BELAGAT
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar