Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"

Doç. Dr. Ahmet GÜVEN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sinan TAM

Bazı konular vardır herkesin üzerinde konuştuğu fakat konuşanların çok azının fikir sahibi olduğu. İşte Metaverse'de bu konulardan biridir. Metaverse bugün için geleceğin teknolojisi olarak görülse de meselenin fazla abartıldığını düşünenler de yok değil. Bazıları Metaverse'ü merkeziyetsizliği ve şeffaflığı pekiştirip bugünkü siyasal kavramları değiştirecek hatta devlet kavramını törpüleyecek yeni bir dünya düzeni olarak görmektedir. Bazıları ise bugün bir pazarlama taktiği hatta daha özgür olacağımız algısını oluşturacak bir illüzyon olarak bunu düşünmektedir. Öyle veya böyle kavram, akademinin kucağına bir tartışma nesnesi olarak düşmüş durumda. Elinizdeki bu çalışmaya akademinin gösterdiği ilgi de bunun bir kanıtı niteliğindedir. Eksiklikleri ve kusurlarıyla bu çalışma, Türkiye'de Metaverse hakkında iletişim disiplini ve bu disiplinle ilgili alanları da içerisinde barındıran ilk editoryal kitap çalışmasıdır.

Bu kitap, “Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi” alt başlığıyla toplam on üç metinden meydana geliyor. İlk iki metin doğrudan Metaverse ve reklam ilişkisinin ele alındığı metinler iken sonraki iki çalışma, reklamın yanı sıra pazarlama, dijital pazarlama ve marka iletişimini de ele alıyor. Metaverse evrenindeki etkileyicilerin (influencer) incelendiği çalışmayı, işletme yönetimi ile örgüt kültürünün Metaverse ile ilişkisini değerlendiren iki çalışma takip ediyor. Metaverse'ün ekonomi boyutuna değinen iki çalışmadan biri merkeziyetsiz finans kavramı etrafında inceleme yaparken diğeriyse kripto paraların rolünü değerlendiriyor.  Metaverse ve sağlık iletişimi, sosyal medya kullanıcılarının Metaverse'ü konumlandırma biçimleri, dijital oyunlar ve dijital kimlik konularını ele alan üç metinden sonra en son olarak Metaverse ile birlikte gelecekteki olası meslekleri inceleyen bir çalışmayla ikinci cilt nihayete eriyor.  


Kitap Adı : Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
ISBN : 978-625-6960-10-7
Yazar : Doç. Dr. Ahmet GÜVEN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sinan TAM
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 326
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

HIVAR VADİH
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
ANLATIMLI BELAGAT
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Ramazanoğulları Beyliği
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Medya Tartışmaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Kurumlarda Değerler
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
MUTUN VADİHA 2
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Şehir ve Âlimleri
Selefilik
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
MUTUN VADİHA 1
Hile ve İç Denetim
Eğitim Araştırmaları-2023
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Konya Turizm Rehberi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İstihbarat Araştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Karamanoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dondurma ve Sorbe
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Sosyal Yaşam ve Kadın
Eşrefoğulları Kitabı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
SARF BİLGİSİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Ceride-i Rüsûmiye
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Kürt Tarihi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yöresel Çorba Tarifleri
Medıcal and Aromatıc Plants
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Mevlana ve İslam
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Eğitimde Dijitalleşme
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
The Rise Of Populism
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları 2022
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Doğumunun 90. yılında Erbakan
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Armağan Kültürü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijitalleşme ve Yönetim
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Sâhib Ata Araştırmaları
ANLATIMLI ARAPÇA
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kamus-ı Teşrih
İslamofobi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Konya Mutfak Kültürü