Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre

Doç. Dr. Selçuk PEKER, Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz ÇALIŞKAN

Türk tasavvufunun ve Yeseviye tarikatının kurucusu Ahmet Yesevi'nin Anadolu'daki temsilcileri Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre; eylemleri, söylemleri ve Hak yolundaki mütevazı hayatlarıyla yüzyıllar boyunca milletimize önderlik etmiş, yolumuzu aydınlatmışlardır. Bu kitap, Çin Seddi'nden Adriyatik'e uzanan devasa coğrafyada gönül köprüleri kuran söz konusu iki isme minnet ve şükran duygularıyla düzenlenmiştir. 
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli Yunus Emre adlı bu eser, “Tasavvuf Yazıları”, “Hacı Bektaş Veli Yazıları”, “Yunus Emre Yazıları” başlıklarını taşıyan üç bölümden oluşmakta; ilk bölümde dört, ikinci bölümde altı, üçüncü bölümde on, toplamda yirmi  yazı yer almaktadır. 
Bu kitapta Türkiye'deki üniversitelerde görev yapmış veya yapmakta olan saygıdeğer akademisyenlerin yazılarının yanında Türkistan coğrafyasının gözbebeği ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan kıymetli akademisyenlerin yazılarını da bulacaksınız. 
Eserde Türkiye Türkçesinin yanı sıra Azerbaycan Türkçesinde bir, Özbek Türkçesinde iki yazı yer almaktadır. 
Ebediyyen bir olmamız, iri olmamız, diri olmamız temennisiyle… 


Kitap Adı : Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
ISBN : 978-625-8080-83-4
Yazar : Doç. Dr. Selçuk PEKER, Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz ÇALIŞKAN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 282
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Ceride-i Rüsûmiye
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Konya Mutfak Kültürü
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Armağan Kültürü
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
SARF BİLGİSİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
The Rise Of Populism
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sosyal Yaşam ve Kadın
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ANLATIMLI BELAGAT
Medıcal and Aromatıc Plants
İstihbarat Araştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Eğitimde Dijitalleşme
Kamus-ı Teşrih
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Ramazanoğulları Beyliği
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İslamofobi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijitalleşme ve Yönetim
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Konya Turizm Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 1
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
HIVAR VADİH
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
MUTUN VADİHA 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dondurma ve Sorbe
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Karamanoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Kürt Tarihi
Yöresel Çorba Tarifleri
Mevlana ve İslam
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Eğitim Araştırmaları 2022
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hegemonya Karşı Hegemonya
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Kurumlarda Değerler
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sâhib Ata Araştırmaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selefilik
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Medya Tartışmaları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Şehir ve Âlimleri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Eşrefoğulları Kitabı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası