Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre

Doç. Dr. Selçuk PEKER, Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz ÇALIŞKAN

Türk tasavvufunun ve Yeseviye tarikatının kurucusu Ahmet Yesevi'nin Anadolu'daki temsilcileri Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre; eylemleri, söylemleri ve Hak yolundaki mütevazı hayatlarıyla yüzyıllar boyunca milletimize önderlik etmiş, yolumuzu aydınlatmışlardır. Bu kitap, Çin Seddi'nden Adriyatik'e uzanan devasa coğrafyada gönül köprüleri kuran söz konusu iki isme minnet ve şükran duygularıyla düzenlenmiştir. 
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli Yunus Emre adlı bu eser, “Tasavvuf Yazıları”, “Hacı Bektaş Veli Yazıları”, “Yunus Emre Yazıları” başlıklarını taşıyan üç bölümden oluşmakta; ilk bölümde dört, ikinci bölümde altı, üçüncü bölümde on, toplamda yirmi  yazı yer almaktadır. 
Bu kitapta Türkiye'deki üniversitelerde görev yapmış veya yapmakta olan saygıdeğer akademisyenlerin yazılarının yanında Türkistan coğrafyasının gözbebeği ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan kıymetli akademisyenlerin yazılarını da bulacaksınız. 
Eserde Türkiye Türkçesinin yanı sıra Azerbaycan Türkçesinde bir, Özbek Türkçesinde iki yazı yer almaktadır. 
Ebediyyen bir olmamız, iri olmamız, diri olmamız temennisiyle… 


Kitap Adı : Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
ISBN : 978-625-8080-83-4
Yazar : Doç. Dr. Selçuk PEKER, Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz ÇALIŞKAN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 282
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Sosyal Yaşam ve Kadın
Mevlana ve İslam
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
İstihbarat Araştırmaları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ANLATIMLI BELAGAT
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
ANLATIMLI ARAPÇA
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Eğitim Araştırmaları-2023
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dondurma ve Sorbe
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Uygulamalı Hayvan Islahı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Konya Turizm Rehberi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Kürt Tarihi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Eşrefoğulları Kitabı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hile ve İç Denetim
Eğitimde Dijitalleşme
Eğitim Araştırmaları 2022
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Konya Mutfak Kültürü
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Selefilik
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kamus-ı Teşrih
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
SARF BİLGİSİ
Armağan Kültürü
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijitalleşme ve Yönetim
Medıcal and Aromatıc Plants
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
The Rise Of Populism
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
HIVAR VADİH
Yöresel Çorba Tarifleri
MUTUN VADİHA 1
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Şehir ve Âlimleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Karamanoğulları Beyliği
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Ramazanoğulları Beyliği
Sâhib Ata Araştırmaları
Ceride-i Rüsûmiye
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Medya Tartışmaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
MUTUN VADİHA 2
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kurumlarda Değerler
İslamofobi