Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre

Doç. Dr. Selçuk PEKER, Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz ÇALIŞKAN

Türk tasavvufunun ve Yeseviye tarikatının kurucusu Ahmet Yesevi'nin Anadolu'daki temsilcileri Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre; eylemleri, söylemleri ve Hak yolundaki mütevazı hayatlarıyla yüzyıllar boyunca milletimize önderlik etmiş, yolumuzu aydınlatmışlardır. Bu kitap, Çin Seddi'nden Adriyatik'e uzanan devasa coğrafyada gönül köprüleri kuran söz konusu iki isme minnet ve şükran duygularıyla düzenlenmiştir. 
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli Yunus Emre adlı bu eser, “Tasavvuf Yazıları”, “Hacı Bektaş Veli Yazıları”, “Yunus Emre Yazıları” başlıklarını taşıyan üç bölümden oluşmakta; ilk bölümde dört, ikinci bölümde altı, üçüncü bölümde on, toplamda yirmi  yazı yer almaktadır. 
Bu kitapta Türkiye'deki üniversitelerde görev yapmış veya yapmakta olan saygıdeğer akademisyenlerin yazılarının yanında Türkistan coğrafyasının gözbebeği ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan kıymetli akademisyenlerin yazılarını da bulacaksınız. 
Eserde Türkiye Türkçesinin yanı sıra Azerbaycan Türkçesinde bir, Özbek Türkçesinde iki yazı yer almaktadır. 
Ebediyyen bir olmamız, iri olmamız, diri olmamız temennisiyle… 


Nom du livre : Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
ISBN : 978-625-8080-83-4
Auteur : Doç. Dr. Selçuk PEKER, Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz ÇALIŞKAN
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 282
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Medya Tartışmaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hile ve İç Denetim
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
SARF BİLGİSİ
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
The Rise Of Populism
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kürt Tarihi
Selefilik
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İstihbarat Araştırmaları
Dondurma ve Sorbe
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kurumlarda Değerler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Karamanoğulları Beyliği
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Eğitim Araştırmaları 2022
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Şehir ve Âlimleri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ANLATIMLI ARAPÇA
MUTUN VADİHA 2
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Mevlana ve İslam
Eşrefoğulları Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Medıcal and Aromatıc Plants
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Armağan Kültürü
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dijitalleşme ve Yönetim
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
MUTUN VADİHA 1
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Konya Mutfak Kültürü
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Yöresel Çorba Tarifleri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Ceride-i Rüsûmiye
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Ramazanoğulları Beyliği
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Uygulamalı Hayvan Islahı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ANLATIMLI BELAGAT
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kamus-ı Teşrih
Konya Turizm Rehberi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
HIVAR VADİH
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları-2023
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Eğitimde Dijitalleşme
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
İslamofobi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı