Medya Tartışmaları

Ahmet Tarık TÜRKMENOĞLU

Medya, modern toplumlarda hayatın merkezinde yer almaktadır. Eğitimden kültüre, siyasetten ekonomiye, bireysel yaşamdan sosyal yaşamın çeşitli yönlerine değin çok geniş bir yelpazede medyanın izlerini kaçınılmaz olarak görmekteyiz. Bu açıdan günümüz toplumlarına yönelik yürütülen tartışmaların medyaya değinmeden yürütülmesi bir eksiklik olacaktır. Diğer bir ifade ile günümüz toplumlarına yönelik hangi konuyu ele alırsak alalım, bunların her birinde medyanın tartışmaya dâhil edilmesi kaçınılmazdır. Medyanın modern toplumlardaki bu merkezi önemi temel alınarak oluşturulan bu eserde geleneksel ve yeni medyanın birey, toplum ve siyaset üzerindeki yansımaları tartışılmaktadır. 


Kitap Adı : Medya Tartışmaları
ISBN : 978-625-8080-75-9
Yazar : Ahmet Tarık TÜRKMENOĞLU
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 136
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İslamofobi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Ceride-i Rüsûmiye
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Hile ve İç Denetim
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Ramazanoğulları Beyliği
Sâhib Ata Araştırmaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Konya Mutfak Kültürü
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Armağan Kültürü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
HIVAR VADİH
Medya Tartışmaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Konya Turizm Rehberi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Kamus-ı Teşrih
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dondurma ve Sorbe
İstihbarat Araştırmaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kürt Tarihi
Kurumlarda Değerler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
The Rise Of Populism
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
SARF BİLGİSİ
Eğitim Araştırmaları-2023
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
MUTUN VADİHA 2
Eşrefoğulları Kitabı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Selefilik
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Eğitim Araştırmaları 2022
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ANLATIMLI ARAPÇA
Mevlana ve İslam
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yöresel Çorba Tarifleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ANLATIMLI BELAGAT
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Karamanoğulları Beyliği
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Medıcal and Aromatıc Plants
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Dijitalleşme ve Yönetim
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
MUTUN VADİHA 1
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Şehir ve Âlimleri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Eğitimde Dijitalleşme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar