Medya Tartışmaları

Ahmet Tarık TÜRKMENOĞLU

Medya, modern toplumlarda hayatın merkezinde yer almaktadır. Eğitimden kültüre, siyasetten ekonomiye, bireysel yaşamdan sosyal yaşamın çeşitli yönlerine değin çok geniş bir yelpazede medyanın izlerini kaçınılmaz olarak görmekteyiz. Bu açıdan günümüz toplumlarına yönelik yürütülen tartışmaların medyaya değinmeden yürütülmesi bir eksiklik olacaktır. Diğer bir ifade ile günümüz toplumlarına yönelik hangi konuyu ele alırsak alalım, bunların her birinde medyanın tartışmaya dâhil edilmesi kaçınılmazdır. Medyanın modern toplumlardaki bu merkezi önemi temel alınarak oluşturulan bu eserde geleneksel ve yeni medyanın birey, toplum ve siyaset üzerindeki yansımaları tartışılmaktadır. 


Kitap Adı : Medya Tartışmaları
ISBN : 978-625-8080-75-9
Yazar : Ahmet Tarık TÜRKMENOĞLU
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 136
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Medya Tartışmaları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İslamofobi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 2
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Ceride-i Rüsûmiye
Karamanoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Konya Mutfak Kültürü
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dondurma ve Sorbe
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Uygulamalı Hayvan Islahı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yöresel Çorba Tarifleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dijitalleşme ve Yönetim
ANLATIMLI BELAGAT
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kamus-ı Teşrih
İstihbarat Araştırmaları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Sâhib Ata Araştırmaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Kürt Tarihi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Armağan Kültürü
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
The Rise Of Populism
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
HIVAR VADİH
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Ramazanoğulları Beyliği
Hegemonya Karşı Hegemonya
Eğitim Araştırmaları 2022
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Mevlana ve İslam
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Şehir ve Âlimleri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Eşrefoğulları Kitabı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
MUTUN VADİHA 1
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
SARF BİLGİSİ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Medıcal and Aromatıc Plants
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Eğitimde Dijitalleşme
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Kurumlarda Değerler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selefilik
ANLATIMLI ARAPÇA
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Konya Turizm Rehberi