Medya Tartışmaları

Ahmet Tarık TÜRKMENOĞLU

Medya, modern toplumlarda hayatın merkezinde yer almaktadır. Eğitimden kültüre, siyasetten ekonomiye, bireysel yaşamdan sosyal yaşamın çeşitli yönlerine değin çok geniş bir yelpazede medyanın izlerini kaçınılmaz olarak görmekteyiz. Bu açıdan günümüz toplumlarına yönelik yürütülen tartışmaların medyaya değinmeden yürütülmesi bir eksiklik olacaktır. Diğer bir ifade ile günümüz toplumlarına yönelik hangi konuyu ele alırsak alalım, bunların her birinde medyanın tartışmaya dâhil edilmesi kaçınılmazdır. Medyanın modern toplumlardaki bu merkezi önemi temel alınarak oluşturulan bu eserde geleneksel ve yeni medyanın birey, toplum ve siyaset üzerindeki yansımaları tartışılmaktadır. 


Nom du livre : Medya Tartışmaları
ISBN : 978-625-8080-75-9
Auteur : Ahmet Tarık TÜRKMENOĞLU
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 136
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kürt Tarihi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Karamanoğulları Beyliği
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Eğitim Araştırmaları-2023
İslamofobi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Uygulamalı Hayvan Islahı
HIVAR VADİH
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Eğitim Araştırmaları 2022
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dijitalleşme ve Yönetim
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
SARF BİLGİSİ
Şehir ve Âlimleri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Sosyal Yaşam ve Kadın
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Hile ve İç Denetim
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Mevlana ve İslam
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Konya Turizm Rehberi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yöresel Çorba Tarifleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 1
Ramazanoğulları Beyliği
ANLATIMLI ARAPÇA
Sâhib Ata Araştırmaları
Konya Mutfak Kültürü
Eğitimde Dijitalleşme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dondurma ve Sorbe
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
The Rise Of Populism
Ceride-i Rüsûmiye
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Kamus-ı Teşrih
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Armağan Kültürü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İstihbarat Araştırmaları
Eşrefoğulları Kitabı
ANLATIMLI BELAGAT
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Medya Tartışmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Kurumlarda Değerler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 2
Selefilik
Hegemonya Karşı Hegemonya
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken