İslamofobi

Editör: Cihad İslam YILMAZ

İslamofobi müslümanlara ve İslam dinine önyargı, ayrımcılık ve nefretten kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla İslamofobi; İslam veya müslümanlara karşı kin, nefret veya düşmanlık besleme, İslam’dan korkma algısı taşımaktadır. İslamofobi; Müslümanların dinî kimlikleri sebebiyle dışlanması, bu gruba yönelik ayrımcılık yapılması, İslam’ın Batı’nın ortak değerlerine uymadığı iddiası, İslam’ın Batı’nın kültürel ve dinî yapılarından aşağı olduğu fikri ve İslam’ın bir inanç kaynağı olmaktan ziyade vahşi ve geri kalmış bir siyasi ideoloji olduğu algılarının yayılmasıyla görünürlük kazanmaktadır.
İlahiyat, Sosyoloji, Psikoloji, Kamu Yönetimi gibi birçok farklı disiplinden yararlanarak interdisipliner bakış açısıyla hazırlanan çalışmamızda İslamofobi ve İslam karşıtlığının temelleri sorgulanmakta; yabancı karşıtlığı ve nefret suçları ile ilişkisi ortaya konulmaktadır. Gelişen iletişim teknolojileri ve sosyal medyanın İslamofobi’nin artmasına etkileri bilimsel olarak tartışılmaktadır.


Kitap Adı : İslamofobi
ISBN : 978-625-8080-44-5
Yazar : Editör: Cihad İslam YILMAZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 184
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 2
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Armağan Kültürü
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kürt Tarihi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Karamanoğulları Beyliği
Eğitimde Dijitalleşme
Mevlana ve İslam
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ANLATIMLI BELAGAT
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Konya Turizm Rehberi
Kurumlarda Değerler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Kamus-ı Teşrih
Sosyal Yaşam ve Kadın
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Şehir ve Âlimleri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Ramazanoğulları Beyliği
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Eğitim Araştırmaları 2022
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Selefilik
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İslamofobi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
The Rise Of Populism
Dijitalleşme ve Yönetim
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Medya Tartışmaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Eşrefoğulları Kitabı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Sâhib Ata Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İstihbarat Araştırmaları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dondurma ve Sorbe
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
SARF BİLGİSİ
Konya Mutfak Kültürü
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
HIVAR VADİH
Medıcal and Aromatıc Plants
MUTUN VADİHA 1
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Ceride-i Rüsûmiye
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ANLATIMLI ARAPÇA
Yöresel Çorba Tarifleri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım