Kürt Tarihi

Prof. Dr. Bekir Biçer

Kitabımız iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümün girişinde Kürt tarihinin metodolojisini ele aldık. Kürt tarihinin anlaşılabilmesi için “Kürtler ve Aşiretçilik”, “Kürtlerin Etnik Kökenleri” ve “Kürdistan neresidir?” başlığı ile üç bölüm ekledik. Sonra Kürt tarihinine giriş yaptık. İslâmiyet öncesi Kürt tarihi, İslâmi dönem Kürt tarihi ve çağdaş Kürt tarihini kronolojik olarak ele aldık. Bu bölümleri yazarken siyasi tarih yanında kısa kısa Kürt kültür ve medeniyetine de yer verdik. Kitabın ikinci bölümünde Kürtler ve İslâm Medeniyeti konusu yer aldı. Bu bölümde İslâm medeniyetinin oluşumu, Kürtlerin İslâm medeniyetine askeri katkıları, bilimsel katkıları, Kürtler ve İslâm tasavvufu, Kürt dili ve edebiyatı, Kürtlerin iktisadi faaliyetleri, Kürt mimarisi, Kürtler ve şehirler ve Kürtlerde kadın konularına yer verildi.


Kitap Adı : Kürt Tarihi
ISBN : 978-625-8080-49-0
Yazar : Prof. Dr. Bekir Biçer
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 416
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İslamofobi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Selefilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Karamanoğulları Beyliği
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kurumlarda Değerler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eğitimde Dijitalleşme
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Medya Tartışmaları
The Rise Of Populism
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ANLATIMLI ARAPÇA
MUTUN VADİHA 2
ANLATIMLI BELAGAT
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
HIVAR VADİH
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Eşrefoğulları Kitabı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Armağan Kültürü
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
SARF BİLGİSİ
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Uygulamalı Hayvan Islahı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijitalleşme ve Yönetim
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
İstihbarat Araştırmaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yöresel Çorba Tarifleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mevlana ve İslam
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Sosyal Yaşam ve Kadın
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Medıcal and Aromatıc Plants
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Kürt Tarihi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Kamus-ı Teşrih
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Konya Mutfak Kültürü
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
MUTUN VADİHA 1
Sâhib Ata Araştırmaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Ramazanoğulları Beyliği
Ceride-i Rüsûmiye
Eğitim Araştırmaları 2022
Konya Turizm Rehberi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Şehir ve Âlimleri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dondurma ve Sorbe
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika