Kürt Tarihi

Prof. Dr. Bekir Biçer

Kitabımız iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümün girişinde Kürt tarihinin metodolojisini ele aldık. Kürt tarihinin anlaşılabilmesi için “Kürtler ve Aşiretçilik”, “Kürtlerin Etnik Kökenleri” ve “Kürdistan neresidir?” başlığı ile üç bölüm ekledik. Sonra Kürt tarihinine giriş yaptık. İslâmiyet öncesi Kürt tarihi, İslâmi dönem Kürt tarihi ve çağdaş Kürt tarihini kronolojik olarak ele aldık. Bu bölümleri yazarken siyasi tarih yanında kısa kısa Kürt kültür ve medeniyetine de yer verdik. Kitabın ikinci bölümünde Kürtler ve İslâm Medeniyeti konusu yer aldı. Bu bölümde İslâm medeniyetinin oluşumu, Kürtlerin İslâm medeniyetine askeri katkıları, bilimsel katkıları, Kürtler ve İslâm tasavvufu, Kürt dili ve edebiyatı, Kürtlerin iktisadi faaliyetleri, Kürt mimarisi, Kürtler ve şehirler ve Kürtlerde kadın konularına yer verildi.


Kitap Adı : Kürt Tarihi
ISBN : 978-625-8080-49-0
Yazar : Prof. Dr. Bekir Biçer
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 416
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
ANLATIMLI ARAPÇA
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
MUTUN VADİHA 2
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Medıcal and Aromatıc Plants
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İstihbarat Araştırmaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Kurumlarda Değerler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Yöresel Çorba Tarifleri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Ceride-i Rüsûmiye
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Hile ve İç Denetim
Armağan Kültürü
Kürt Tarihi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Konya Mutfak Kültürü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Selefilik
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Şehir ve Âlimleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
HIVAR VADİH
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Sâhib Ata Araştırmaları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Uygulamalı Hayvan Islahı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Mevlana ve İslam
Ramazanoğulları Beyliği
Dijitalleşme ve Yönetim
Medya Tartışmaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
SARF BİLGİSİ
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Eşrefoğulları Kitabı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dondurma ve Sorbe
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Konya Turizm Rehberi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Karamanoğulları Beyliği
ANLATIMLI BELAGAT
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Eğitim Araştırmaları-2023
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Eğitimde Dijitalleşme
MUTUN VADİHA 1
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Eğitim Araştırmaları 2022
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
The Rise Of Populism
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İslamofobi
Kamus-ı Teşrih
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri