Kürt Tarihi

Prof. Dr. Bekir Biçer

Kitabımız iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümün girişinde Kürt tarihinin metodolojisini ele aldık. Kürt tarihinin anlaşılabilmesi için “Kürtler ve Aşiretçilik”, “Kürtlerin Etnik Kökenleri” ve “Kürdistan neresidir?” başlığı ile üç bölüm ekledik. Sonra Kürt tarihinine giriş yaptık. İslâmiyet öncesi Kürt tarihi, İslâmi dönem Kürt tarihi ve çağdaş Kürt tarihini kronolojik olarak ele aldık. Bu bölümleri yazarken siyasi tarih yanında kısa kısa Kürt kültür ve medeniyetine de yer verdik. Kitabın ikinci bölümünde Kürtler ve İslâm Medeniyeti konusu yer aldı. Bu bölümde İslâm medeniyetinin oluşumu, Kürtlerin İslâm medeniyetine askeri katkıları, bilimsel katkıları, Kürtler ve İslâm tasavvufu, Kürt dili ve edebiyatı, Kürtlerin iktisadi faaliyetleri, Kürt mimarisi, Kürtler ve şehirler ve Kürtlerde kadın konularına yer verildi.


Nom du livre : Kürt Tarihi
ISBN : 978-625-8080-49-0
Auteur : Prof. Dr. Bekir Biçer
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 416
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Ramazanoğulları Beyliği
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yöresel Çorba Tarifleri
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Ceride-i Rüsûmiye
Sâhib Ata Araştırmaları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İstihbarat Araştırmaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Konya Turizm Rehberi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kürt Tarihi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Eşrefoğulları Kitabı
İslamofobi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
SARF BİLGİSİ
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Eğitim Araştırmaları 2022
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijitalleşme ve Yönetim
Armağan Kültürü
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Medya Tartışmaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Şehir ve Âlimleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dondurma ve Sorbe
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kurumlarda Değerler
Selefilik
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Mevlana ve İslam
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Kamus-ı Teşrih
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Eğitimde Dijitalleşme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
MUTUN VADİHA 2
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ANLATIMLI BELAGAT
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Karamanoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
HIVAR VADİH
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
ANLATIMLI ARAPÇA
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
MUTUN VADİHA 1
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Konya Mutfak Kültürü
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
The Rise Of Populism
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları