Uygulamalı Hayvan Islahı

Saim BOZTEPE, İsmail KESKİN, Uğur ZÜLKADİR, İbrahim AYTEKİN

Genel olarak yükseköğretimde eksikliği duyulan hususlardan biri ders kitabıdır. Gerçi, ders vermekle görevli her öğretim üyesinin dersiyle ilgili takip ettiği bir kaynak, ders notu veya sunuları vardır. Ancak öğrenciler genellikle ellerinin altında hocalarının kaleme aldığı bir eser olsun istemektedirler. Zootekni bölümü hayvan yetiştirme ve ıslahı anabilim dalında bizim de dahil olduğumuz birçok kuşağın şansı Rahmetli hocamız Prof. Dr. Orhan Düzgüneş’in özellikle Hayvan Islahı, Genetik ve İstatistik konularında yazdığı kitaplardır. Prof. Dr. Orhan Düzgüneş’ten ders alamamış olanlar için bu çok önemli bir kayıp olsa da yeni nesil, bu büyük bilim adamını kitapları ve yetiştirdikleri aracılığıyla tanıma fırsatı bulmaktadır. Hocamız eserleriyle yeni kuşaklara da katkı sağlamaya devam etmektedir. Şimdi Prof. Dr. Orhan Düzgüneş ve öğrencilerinin yazdığı ve yıllarca takip ettiğimiz "Hayvan Islahı" kitabının kapsamı içinde kalarak, hayvan ıslahı dersinde okutulmak üzere mütevazı bir hayvan ıslahı kitabı yazmaya karar verdik. Bunu yaparken Düzgüneş ekolüne ve kitaba sadık kalarak, çoğu zaman oradaki yorum ve değerlendirmeleri olduğu gibi kullanmak zorunda kaldık. Şimdiye kadar hayvan ıslahıyla ilgili yazılan birçok eser de incelenip, onların yorum ve değerlendirmeleri yanında bazı örneklerden de yararlandık.


Kitap Adı : Uygulamalı Hayvan Islahı
ISBN : 978-625-8080-43-8
Yazar : Saim BOZTEPE, İsmail KESKİN, Uğur ZÜLKADİR, İbrahim AYTEKİN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 272
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
MUTUN VADİHA 1
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İstihbarat Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kürt Tarihi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dondurma ve Sorbe
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Sâhib Ata Araştırmaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dijitalleşme ve Yönetim
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
The Rise Of Populism
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Medıcal and Aromatıc Plants
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kurumlarda Değerler
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
MUTUN VADİHA 2
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Mevlana ve İslam
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Ramazanoğulları Beyliği
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Medya Tartışmaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Ceride-i Rüsûmiye
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Konya Mutfak Kültürü
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
SARF BİLGİSİ
Eşrefoğulları Kitabı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Uygulamalı Hayvan Islahı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kamus-ı Teşrih
İslamofobi
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
ANLATIMLI ARAPÇA
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
HIVAR VADİH
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Selefilik
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Eğitimde Dijitalleşme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Şehir ve Âlimleri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yöresel Çorba Tarifleri
Eğitim Araştırmaları 2022
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Konya Turizm Rehberi
Karamanoğulları Beyliği
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Armağan Kültürü
ANLATIMLI BELAGAT
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK