Uygulamalı Hayvan Islahı

Saim BOZTEPE, İsmail KESKİN, Uğur ZÜLKADİR, İbrahim AYTEKİN

Genel olarak yükseköğretimde eksikliği duyulan hususlardan biri ders kitabıdır. Gerçi, ders vermekle görevli her öğretim üyesinin dersiyle ilgili takip ettiği bir kaynak, ders notu veya sunuları vardır. Ancak öğrenciler genellikle ellerinin altında hocalarının kaleme aldığı bir eser olsun istemektedirler. Zootekni bölümü hayvan yetiştirme ve ıslahı anabilim dalında bizim de dahil olduğumuz birçok kuşağın şansı Rahmetli hocamız Prof. Dr. Orhan Düzgüneş’in özellikle Hayvan Islahı, Genetik ve İstatistik konularında yazdığı kitaplardır. Prof. Dr. Orhan Düzgüneş’ten ders alamamış olanlar için bu çok önemli bir kayıp olsa da yeni nesil, bu büyük bilim adamını kitapları ve yetiştirdikleri aracılığıyla tanıma fırsatı bulmaktadır. Hocamız eserleriyle yeni kuşaklara da katkı sağlamaya devam etmektedir. Şimdi Prof. Dr. Orhan Düzgüneş ve öğrencilerinin yazdığı ve yıllarca takip ettiğimiz "Hayvan Islahı" kitabının kapsamı içinde kalarak, hayvan ıslahı dersinde okutulmak üzere mütevazı bir hayvan ıslahı kitabı yazmaya karar verdik. Bunu yaparken Düzgüneş ekolüne ve kitaba sadık kalarak, çoğu zaman oradaki yorum ve değerlendirmeleri olduğu gibi kullanmak zorunda kaldık. Şimdiye kadar hayvan ıslahıyla ilgili yazılan birçok eser de incelenip, onların yorum ve değerlendirmeleri yanında bazı örneklerden de yararlandık.


Kitap Adı : Uygulamalı Hayvan Islahı
ISBN : 978-625-8080-43-8
Yazar : Saim BOZTEPE, İsmail KESKİN, Uğur ZÜLKADİR, İbrahim AYTEKİN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 272
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
İstihbarat Araştırmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Sâhib Ata Araştırmaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Karamanoğulları Beyliği
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yöresel Çorba Tarifleri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
MUTUN VADİHA 2
Konya Turizm Rehberi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Mevlana ve İslam
Eşrefoğulları Kitabı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Eğitim Araştırmaları 2022
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Ceride-i Rüsûmiye
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Eğitimde Dijitalleşme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kurumlarda Değerler
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
SARF BİLGİSİ
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Uygulamalı Hayvan Islahı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Dijitalleşme ve Yönetim
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ANLATIMLI ARAPÇA
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Doğumunun 90. yılında Erbakan
The Rise Of Populism
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İslamofobi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Eğitim Araştırmaları-2023
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dondurma ve Sorbe
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Medya Tartışmaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Selefilik
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Kürt Tarihi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
ANLATIMLI BELAGAT
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
MUTUN VADİHA 1
Hile ve İç Denetim
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
HIVAR VADİH
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Kamus-ı Teşrih
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Armağan Kültürü
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Medıcal and Aromatıc Plants
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Konya Mutfak Kültürü
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Şehir ve Âlimleri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Ramazanoğulları Beyliği
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları